remawadee g+blog remawadeeremawadee twitterremawadee facebook


เที่ยว 5 ภาค
ภาคเหนือ
+ เชียงใหม่
+ เชียงราย
+แม่ฮ่องสอน 
+ลำปาง
+เพชรบูรณ์
+พิษณุโลก
+อุทัยธานี 
+อุตรดิตถ์
+ตาก
+กำแพงเพชร
RemaHealth

ภาคอีสาน
+ชัยภูมิ
+เลย
+นครพนม 
+ร้อยเอ็ด
+มุกดาหาร
+โคราช
+บุรีรัมย์  
+บึงกาฬ
+ุบลราชธานี
+อุดรธานี
+สุรินทร์

ภาคตะวันออก
+เขาคิชฌกุฏ
+จันทบุรี
+ตราด
+ชลบุรี
+ระยอง


ภาคกลาง
+กรุงเทพฯ
+กาญจนบุรี
+ฉะเชิงเทรา  
+ชัยนาท
+ลพบุรี  
+นครปฐม
+ปทุมธานี
+ประจวบคีรีขันธ์
+อยุธยา
+ราชบุีรี
+สุพรรณบุรี
+สระบุรี
+นครนายก
+สระแก้ว
+ปราจีนบุรี
+เพชรบุรี
+สมุทรปราการ
+สมุทรสงคราม
+สมุทรสาคร
ภาคใต้
+กระบี่ 
+สงขลา
+ตรัง 
+นครศรีฯ
+สุราษฎร์ธานี
+นราธิวาส   
+ระนอง
+พัทลุง
พังงา
+ ภูเก๊ต
+ สตูล

ข้อมูลท่องเที่ยว
พยากรณ์อากาศ
แผนที่ประเทศไทย

สถานที่ท่องเที่ยวไทย  unseen thailand  Amazing Thailand
Custom Search
สถานที่ท่องเที่ยวทั่วไทย เที่ยว 5 ภาค อร่อยทั่วไทย unseen thailand
เกาะลันตา จังหวัดกระบี่

เกาะลันตาใหญ่ แบ่งออกเป็น 2 ด้าน ด้านตะวันตกของเกาะจะเป็นชายหาด
สวยงามเรียงรายตลอดแนวเหนือจรดใต้ จากแหลมคอกวางที่อยู่เหนือสุด หาด
คอกวาง หาดคลองดาว หาดพระแอะ หาดคลองโขงหาดคลองโตน หาดคลองนิน
หาดคลองหิน หาดบากันเตียง หาดคลองจาก หาดบางไม้ไผ่ จนถึงปลายเกาะ
ด้านใต้ที่แหลมโตนด ซึ่งเป็นที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตาและเป็น
จุดชมวิวพระอาทิตย์ตกกับประภาคารที่สวยงาม ซึ่งเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของ
เกาะลันตาใหญ่

เกาะลันตา จังหวัดกระบี่

เกาะลันตาใหญ่ มีแนวต้นตาลเรียงรายบน   พื้นราบที่สามารถตั้งแคมป์ได้ และมี
ที่พัก รีสอร์ต  บังกะโล โรงแรม ร้านอาหารหลายแห่ง เกาะลันตา เป็นแหล่งท่อง
เที่ยว
ที่ชาวไทยและ ชาวต่างชาติอยากมาเยือนท้องทะเลแห่งอันดามันแห่งนี้


เกาะลันตา จังหวัดกระบี่

ทางด้านตะวันออกของเกาะลันตาใหญ่จะมีเส้นทางตัดข้ามภูเขาเพือไปชุมชน
เก่าแก
่ของเกาะลันตา ที่เรียกว่า ชุมชนเกาะลันตา ระหว่างทางบนยอดสูงสุด จะมีจุดชมวิวสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์เกาะน้อยใหญ่เรียงรายสวยงาม
เกาะลันตา จังหวัดกระบี่

สำหรับชุมชนเก่าแก่ลันตาเป็นชุมนุมดั้งเิดิม และเป็นชุมชนชาวเลสังกะอู้ที่ยังคง
รักษาวัฒนธรรมดั้งเดิม และ วิถีชีวิตตามธรรมชาติไว้ อาทิเช่น บ้านเรือนไม้ เก่าแก่
แบบจีน พิพิธภัณฑ์ชุมชนเมืองเก่าลันตา ภาพวิถีชีวิตและประเพณีท้องถิ่นเช่น
ประเพณีลอยเรือชาวเล เป็นเสน่ห์ในวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม ซึ่งเป็นจุดเด่นที่ทำให้นัก
ท่องเที่ยว
อยากมาเยือนเกาะลันตา แห่งนี้

เกาะลันตา จังหวัดกระบี่

การเดินทางไปเกาะลันตา กระบี่

จากกรุงเทพฯ ต้องขับรถไปยังท่าเรือหัวหิน จังหวัดกระบี่ เพื่อข้ามแพ
ขนานยนต์ไปเกาะลันตา โดยเริ่มต้นจากการใช้ทางหลวงหมายเลข4
(เพชรเกษม) จนถึงจังหวัดชุมพร แล้วต่อด้วยทางหลวงหมายเลข 41
ผ่านอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพร สู่อำเภอไชยา อำเภอเวียงสระ จังหวัด
สุราษฎร์ธานี จากนั้นใช้ทางหลวงหมายเลข 4035 ถึงอำเภออ่าวลึกจังหวัด
กระบี่
แล้ววกเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 4 เพื่อเข้าสู่ตัวเมืองกระบี่ ระยะ
ทางประมาณ 814 กิโลเมตร 
เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ เกาะลันตา จังหวัดกระบี่
เมื่อถึงเขตเมืองกระบี่ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 4 ผ่านท่าอากาศยาน
นานาชาติกระบี่ อำเภอเหนือคลอง อำเภอคลองท่อม ถึงประมาณหลัก
กิโลเมตรที่ 64 แล้วเลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 4206 สู่บ้านหัว
หิน ซึ่งเป็นจุดลงแพขนานยนต์ไปยังเกาะลันตาใหญ่ ต้องลงแพขนาน
ยนต์ 2 ช่วง คือ บ้านหัวหิน-เกาะลันตาน้อย และเกาะลันตาน้อย-เกาะ
ลันตาใหญ่
ค่าข้ามแพ 2 ช่วง รถยนต์ คันละ 100 บาท รวมคนขับ ผู้
โดยสาร คนละ 20 บาท
จองที่พักออนไลน์ทั่วไทยจองที่พักออนไลน์ทั่วไทย สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่