remawadee g+blog remawadeeremawadee twitterremawadee facebook


เที่ยว 5 ภาค
ภาคเหนือ
+เชียงใหม่
+เชียงราย
+แม่ฮ่องสอน 
+ลำปาง
+ลำพูน
+น่าน
+แพร่ 
+พะเยา 
+เพชรบูรณ์
+พิษณุโลก
+อุทัยธานี 
+อุตรดิตถ์
+ตาก
+นครสวรรค์ 
+กำแพงเพชร 
+สุโขทัย 
+พิจิตร 
RemaHealth

ภาคอีสาน
+กาฬสินธุ์ 
+
ขอนแก่น
+ชัยภูมิ

+เลย
+นครพนม
+ร้อยเอ็ด
+ศรีสะเกษ 
+มุกดาหาร
+ยโสธร
+โคราช
+บุรีรัมย์ 
+มหาสารคาม  
+บึงกาฬ
+อุบลราชธานี
+อุดรธานี
+สุรินทร์ 
+สกลนคร 
+หนองคาย
+หนองบัวลำภู 
+อำนาจเจริญ 
อ่านเพิ่ม 
ภาคตะวันออก
+เขาคิชฌกุฏ
+จันทบุรี
+ตราด
+ชลบุรี
+ระยอง


ภาคกลาง
+กรุงเทพฯ
+นนทบุรี
+กาญจนบุรี
+ฉะเชิงเทรา  
+ชัยนาท
+ลพบุรี  
+นครปฐม
+ปทุมธานี
+ประจวบคีรีขันธ์
+อยุธยา
+อ่างทอง
+ราชบุรี
+สุพรรณบุรี
+สระบุรี
+สิงห์บุรี
+นครนายก
+สระแก้ว
+ปราจีนบุรี
+เพชรบุรี
+สมุทรปราการ
+สมุทรสงคราม
+สมุทรสาคร

ภาคใต้
+กระบี่ 
+ชุมพร
+สงขลา
+ตรัง 
+นครศรีฯ
+สุราษฎร์ธานี 
+ระนอง
+พัทลุง
+พังงา
+ภูเก๊ต
+สตูล 
+นราธิวาส  
+ปัตตานี 
+ยะลา 

ข้อมูลท่องเที่ยว
พยากรณ์อากาศ
แผนที่ประเทศไทย

สถานที่ท่องเที่ยวไทย  unseen thailand  Amazing Thailand
Custom Search
สถานที่ท่องเที่ยวทั่วไทย เที่ยว 5 ภาค อร่อยทั่วไทย unseen thailand
พระธาตุหริภุญชัย จังหวัดลำพูน

พระบรมธาตุหริภุญชัยเป็นศูนย์กลางแห่งความศรัทธาในพุทธศาสนาบนแผ่นดินล้านนา
ในอดีตจวบจนปัจจุบันผู้คนยังคงเลื่อมใสศรัทธาสืบทอดต่อมาไม่เสื่อมคลาย องค์พระธาตุ
หริภุญชัยสูง 92 ศอก กว้าง 52 ศอกซุ้มประตู ก่อนเข้าไปในบริเวณวัด จะผ่านซุ้มประตูฝีมือโบราณสมัยศรีวิชัยก่ออิฐถือปูน
ประดับลวดลายวิจิตรพิสดาร ประกอบด้วยซุ้มยอดเป็นชั้นๆ หน้าซุ้มประตูมีสิงห์ใหญ่คู่หนึ่ง
ยืนเป็นสง่าบนแท่นสูงประมาณ 1 เมตร สิงห์คู่นี้ปั้นขึ้นในสมัยพระเจ้าอาทิตยราชเมื่อทรง
ถวายวังให้เป็นสังฆาราม

พระธาตุหริภุญชัย จังหวัดลำพูน

วิหารหลวง ประดิษฐานพระปฏิมาใหญ่ ก่ออิฐถือปูน ลงรักปิดทอง บนแท่นแก้วรวม 3 องค์
และพระพุทธปฏิมาหล่อโลหะขนาดกลางสมัยเชียงแสนชั้นต้น และชั้นกลางอีกหลายองค์

พระธาตุหริภุญชัย จังหวัดลำพูน

พระบรมธาตุหริภุญชัย สร้างขึ้นในรัชสมัยพญาอาทิตยราช กษัตริย์องค์ที่ 32 แห่งราชวงศ์
จามเทวี ในพุทธศตวรรษที่ 17 ราวปี พ.ศ. 1606 ณ บริเวณที่เคยเป็นเขตพระราชฐาน เพื่อ
ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ อันมีพระธาตุกระหม่อม กระดูกอก กระดูกนิ้วมือ และ
พระธาตุย่อยอีกจำนวนหนึ่ง 

พระธาตุหริภุญชัย จังหวัดลำพูน

ในอดีตองค์พระธาตุหริภุญชัยเป็นเจดีย์รูปสี่เหลี่ยมทรงปราสาท ก่อด้วยศิลาแลง สูง12ศอก
มีซุ้มจระนำทั้งสี่ทิศ แต่ละซุ้มประดิษฐานพระโกศบรรจุพระบรมสารีริกธาตุต่อมาใน พ.ศ.
1835 พญามังราย ปฐมกษัตริย์แห่งล้านนา ได้ยึดครองเมืองหริภุญไชย มีการปฏิสังขรณ์
เปลี่ยนแปลงรูปทรงเป็นเจดีย์ทรงกลมแบบลังกาและกษัตริย์ราชวงศ์มังรายบูรณะสืบมาจนถึง
ปัจจุบัน

พระธาตุหริภุญชัย จังหวัดลำพูน

การเดินทางไปวัดพระธาตุหริภุญชัย จ.ลำพูน
ตั้งอยู่ใจกลางเมืองลำพูน มีถนนล้อมรอบสี่ด้าน คือ ถนนอัฎฐารสทางทิศเหนือ ถนนชัย
มงคลทางทิศใต้ ถนนรอบเมืองทางทิศตะวันออก และถนนอินทยงยศทางทิศตะวันตก
ห่างจากศาลากลางจังหวัดประมาณ 150 เมตร 

พระธาตุหริภุญชัย จังหวัดลำพูน องคพระธาตุหริภุญชัยในอดีต
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ททท.ลำพูน 0 5324 8604 , 0 5324 8607
สายด่วนท่องเที่ยว 1672

จองที่พักออนไลน์ทั่วไทยจองที่พักออนไลน์ทั่วไทย สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน