remawadee g+blog remawadeeremawadee twitterremawadee facebook


เที่ยว 5 ภาค
ภาคเหนือ
+ เชียงใหม่
+ เชียงราย
+แม่ฮ่องสอน 
+ลำปาง
+ลำพูน
+น่าน
+แพร่
+พะเยา
+เพชรบูรณ์
+พิษณุโลก
+อุทัยธานี 
+อุตรดิตถ์
+ตาก
+กำแพงเพชร
+สุโขทัย
+พิจิตร

RemaHealth

ภาคอีสาน
+ชัยภูมิ
+เลย
+นครพนม 
+ร้อยเอ็ด
+มุกดาหาร
+โคราช
+บุรีรัมย์  
+บึงกาฬ
+ุบลราชธานี
+อุดรธานี
+สุรินทร์
อ่านเพิ่ม
ภาคตะวันออก
+เขาคิชฌกุฏ
+จันทบุรี
+ตราด
+ชลบุรี
+ระยอง


ภาคกลาง
+กรุงเทพฯ
+กาญจนบุรี
+ฉะเชิงเทรา  
+ชัยนาท
+ลพบุรี  
+นครปฐม
+ปทุมธานี
+ประจวบคีรีขันธ์
+อยุธยา
+อ่างทอง
+ราชบุรี
+สุพรรณบุรี
+สระบุรี
+นครนายก
+สระแก้ว
+ปราจีนบุรี
+เพชรบุรี
+สมุทรปราการ
+สมุทรสงคราม
+สมุทรสาคร
ภาคใต้
+กระบี่ 
+ชุมพร
+สงขลา
+ตรัง 
+นครศรีฯ
+สุราษฎร์ธานี
+นราธิวาส   
+ระนอง
+พัทลุง
+พังงา
+ภูเก๊ต
+สตูล
+ปัตตานี

ข้อมูลท่องเที่ยว
พยากรณ์อากาศ
แผนที่ประเทศไทย

สถานที่ท่องเที่ยวไทย  unseen thailand  Amazing Thailand
Custom Search
สถานที่ท่องเที่ยวทั่วไทย เที่ยว 5 ภาค อร่อยทั่วไทย unseen thailand

คุ้มเจ้าหลวง จังหวัดแพร่
คุ้มเจ้าหลวง
เป็นสถาปัตยกรรมสมัยรัชกาลที่ 5 ยุคต้น ซึ่งมีรูปทรงเป็นแบบบ้านขนมปังขิง
หรือสถาปัตยกรรมไทยผสมยุโรป คุ้มเจ้าหลวง หรือ คุ้มหลวงนครแพร่ สร้างขึ้นในปี พ.ศ.
2435 เป็นที่ประทับของเจ้าพิริยเทพวงษ์ เจ้าผู้ครองนครแพร่ องค์ที่ 22 และเป็นคุ้มเจ้าหลวง
เพียงไม่กี่แห่งในแผ่นดินล้านนาที่เหลืออยู่ในปัจจุบัน

คุ้มเจ้าหลวง จังหวัดแพร่

คุ้มเจ้าหลวง หลังคามุงด้วยไม้ เรียกว่า ไม้แป้นเกล็ดมีมุขสี่เหลี่ยมยื่นออกมาด้านหน้าของตัว
อาคาร หลังคามุขมีรูปทรงสามเหลี่ยม ทั้งปั้นลมและชายคาน้ำรอบตัวอาคารประดับด้วยไม้
แกะฉลุสลักลวดลายอย่างสวยงาม เป็นฝีช่างชาวจีนที่มีชื่อเสียงในสมัยนั้น ใต้ถุนอาคารเคย
ถูกใช้เป็นที่คุมขังนักโทษ

คุ้มเจ้าหลวง จังหวัดแพร่

คุ้มเจ้าหลวง หลังนี้เคยใช้เป็นที่ประทับแรมของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เมื่อครั้งเสด็จมาเยี่ยมราษฎร
จังหวัดแพร่ ในปีพ.ศ. 2501

คุ้มเจ้าหลวง จังหวัดแพร่

คุ้มเจ้าหลวง มีความงดงามในแบบสถาปัตยกรรมไทยผสมยุโรปยุคโบราณนานกว่า 100 ปี
ได้รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ให้เป็นสถาปัตย
กรรมดีเด่นประเภทอาคารสถาบัน และสาธารณะ ประจำปี 2540

คุ้มเจ้าหลวง จังหวัดแพร่
ปัจจุบัน คุ้มเจ้าหลวง เปิดให้เป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ของนักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชน
ทั่วไป และนักท่องเที่ยวเข้าชมเพื่อศึกษาประวัติความเป็นมา โดยไม่เสียค่าเข้าชมเปิดเวลา
08.30-16.30 น.

คุ้มเจ้าหลวง จังหวัดแพร่
คุ้มเจ้าหลวงตั้งอยู่ที่ในเขตกำแพงเมืองเก่าแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพ


การเดินทางไป คุ้มเจ้าหลวง จังหวัดแพร่ 2 เส้นทาง คือ
จากทางหลวงหมายเลข 101 เข้าตัวเมืองแพร่ (ถนนยันตรกิจโกศล) ตรงขึ้นไปแล้วเลี้ยวซ้าย
เข้าถนนเจริญเมืองไปประมาณ 1.2 กิโลเมตร จนถึงวงเวียนให้เลี้ยวซ้ายเข้าถนนคุ้มเดิมอีก
ประมาณ 100 เมตร ทางด้านขวามือจะถึงคุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่ ซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามโรงเรียน
นารีรัตน์

คุ้มเจ้าหลวง จังหวัดแพร่
ใต้ถุนอาคารคุ้มเจ้าหลวงเคยถูกใช้เป็นที่คุมขังนักโทษ

อีกเส้นทางหนึ่ง สามารถใช้ทางหลวงหมายเลข 1023 จากลำปางเข้ามาทางอำเภอลอง
ให้เลี้ยวซ้ายเข้าถนนเหมืองหิตไปประมาณ 700 เมตร แล้วเลี้ยวขวาเข้าถนนคุ้มเดิม ตรง
ขึ้นไปประมาณ 700 เมตร ทางด้านซ้ายมือก็จะถึงคุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่

สอบถามรายละเอียดที่ ททท.แพร่
ททท.จ.แพร่ โทร.0 5452 1118-9, 0 5452 1127
หรือสายด่วน 1672


จองที่พักออนไลน์ทั่วไทยจองที่พักออนไลน์ทั่วไทย สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดแพร่