remawadee g+blog remawadeeremawadee twitterremawadee facebook


เที่ยว 5 ภาค
ภาคเหนือ
+เชียงใหม่
+เชียงราย
+แม่ฮ่องสอน 
+ลำปาง
+ลำพูน
+น่าน
+แพร่
+พะเยา
+เพชรบูรณ์
+พิษณุโลก
+อุทัยธานี 
+อุตรดิตถ์
+ตาก
+กำแพงเพชร
+สุโขทัย
+พิจิตร

RemaHealth

ภาคอีสาน
+ชัยภูมิ
+เลย
+นครพนม 
+ร้อยเอ็ด
+มุกดาหาร
+โคราช
+บุรีรัมย์  
+บึงกาฬ
+ุบลราชธานี
+อุดรธานี
+สุรินทร์
อ่านเพิ่ม

ภาคตะวันออก
+เขาคิชฌกุฏ
+จันทบุรี
+ตราด
+ชลบุรี
+ระยอง


ภาคกลาง
+กรุงเทพฯ
+กาญจนบุรี
+ฉะเชิงเทรา  
+ชัยนาท
+ลพบุรี  
+นครปฐม
+ปทุมธานี
+ประจวบคีรีขันธ์
+อยุธยา
+ราชบุีรี
+สุพรรณบุรี
+สระบุรี
+นครนายก
+สระแก้ว
+ปราจีนบุรี
+เพชรบุรี
+สมุทรปราการ
+สมุทรสงคราม
+สมุทรสาคร
ภาคใต้
+กระบี่ 
+ชุมพร
+สงขลา
+ตรัง 
+นครศรีฯ
+สุราษฎร์ธานี
+นราธิวาส   
+ระนอง
+พัทลุง
พังงา
+ ภูเก๊ต
+ สตูล

ข้อมูลท่องเที่ยว
พยากรณ์อากาศ
แผนที่ประเทศไทย

สถานที่ท่องเที่ยวไทย  unseen thailand  Amazing Thailand
Custom Search
สถานที่ท่องเที่ยวทั่วไทย เที่ยว 5 ภาค อร่อยทั่วไทย unseen thailand
พระพุทธชินราช จ.พิษณุโลก


พระพุทธชินราชเป็นพระพุทธรูปหล่อด้วยสำริด ปางมารวิชัย ศิลปะสุโขทัยตอนปลาย หล่อ
ในสมัยพระมหาธรรมราชาที่ 1 (พญาลิไท) ซึ่งได้สร้างพระพุทธชินราช พร้อมกับพระพุทธ
ชินสีห์ พระศรีศาสดา
และพระเหลือ


พระพุทธชินราช เส้นรอบหน้าตักกว้าง 5 ศอก 1 คืบ 5 นิ้ว สูง 7 ศอก นอกพระวรกายอ่อน
ช้อย พระพักตร์ค่อนข้างกลม พระขนงโก่ง พระเกตุมาลาเป็นรูปเปลวเพลิง
 ฐานชุกชีปั๊มเป็น
รูปบัวคว่ำบัวหงาย


พระพุทธชินราช  มีลักษณะพิเศษเรียกว่าทีฆงคุลี คือที่ปลายนิ้วพระหัตถ์ทั้งสี่นิ้วยาวเสมอกัน
ซุ้มเรือนแก้วทำด้วยไม้แกะสลักสร้างในสมัยอยุธยา แกะสลักเป็นรูปมกร (ลำตัวคล้ายมังกรแต่มี
งวงคล้ายช้าง) อยู่ตรงปลายซุ้ม และมีลำตัวเหรา คล้ายจระเข้) อยู่ตรงกลางซุ้ม มีเทพอสุราปก
ป้องพระองค์อยู่สองตน คือ ท้าวเวสสุวัณ และอารวกยักษ์ อีกทั้งยังมีพระโมคคัลลานะและพระ
สารีบุตรเป็นอัครสาวกอยู่เบื้องซ้ายเบื้องขวา

พระพุทธชินราช จ.พิษณุโลก

ต้นโพธิ์ประวัติศาสตร์ คือ ต้นโพธิ์ที่มีอายุยืนยาวมาถึง100 กว่าปีแล้ว ต้นโพธิ์ที่ปลูกโดย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในปีพุทธศักราช 2444 ซึ่งเป็นการปลูกเนื่องใน
วโรกาสที่พระองค์ทรงเสด็จมาทำการเททองหล่อพระพุทธชินราชจำลอง เพื่อนำไปประดิษ
ฐาน ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

พระพุทธชินราช จ.พิษณุโลก

นอกจากต้นโพธิ์ประวัติศาสตร์ต้นนี้แล้ว ใกล้ ๆ กันบริเวณด้านหน้าพระวิหารใหญ่มีวิหารน้อย
ซึ่งเป็นที่ประดิษฐาน พระเหลือ  หรือ พระเสสันตปฏิมากร ได้รับการหล่อขึ้นจากเศษทอง
สัมฤทธิ์ที่หลงเหลืออยู่จากการหล่อพระพุทธรูปสำคัญทั้งสามองค์ภายในวัดพระศรีมหาธาตุ
มหาวรวิหารแห่งนี้อันได้แก่ พระพุทธชินราช พระพุทธชินสีห์ และพระศรีศาสดา

พระเหลือ   เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้างเพียง 1 ศอกเศษ และเรียกท่าน
ว่า “พระเหลือ” แต่ยังคงมีเศษทองเหลืออยู่อีก จึงได้หล่อพระสาวกขึ้นมาอีกสององค์ยืนอยู่ด้าน
ข้างของพระเหลือ

พระพุทธชินราช จ.พิษณุโลก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ที่92/3 ถนนพุทธบูชา ตำบลในเมือง จ.พิษณุโลก
055-251649 , 055-258966
ททท. สำนักงานพิษณุโลก โทร.0 5525 2742-3 และสายด่วนท่องเที่ยว 1672

จองที่พักออนไลน์ทั่วไทยจองที่พักออนไลน์ทั่วไทย สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก