remawadee g+blog remawadeeremawadee twitterremawadee facebook


เที่ยว 5 ภาค
ภาคเหนือ
+เชียงใหม่
+เชียงราย
+แม่ฮ่องสอน 
+ลำปาง
+ลำพูน
+น่าน
+แพร่ 
+พะเยา 
+เพชรบูรณ์
+พิษณุโลก
+อุทัยธานี 
+อุตรดิตถ์
+ตาก
+นครสวรรค์ 
+กำแพงเพชร 
+สุโขทัย 
+พิจิตร 

RemaHealth

ภาคอีสาน
+กาฬสินธุ์ 
+
ขอนแก่น
+ชัยภูมิ

+เลย
+นครพนม
+ร้อยเอ็ด
+ศรีสะเกษ 
+มุกดาหาร
+ยโสธร
+โคราช
+บุรีรัมย์ 
+มหาสารคาม  
+บึงกาฬ
+อุบลราชธานี
+อุดรธานี
+สุรินทร์ 
+สกลนคร 
+หนองคาย
+หนองบัวลำภู 
+อำนาจเจริญ 
อ่านเพิ่ม 

ภาคตะวันออก
+เขาคิชฌกุฏ
+จันทบุรี
+ตราด
+ชลบุรี
+ระยอง


ภาคกลาง
+กรุงเทพฯ
+นนทบุรี 
+กาญจนบุรี
+ฉะเชิงเทรา 
+ชัยนาท
+ลพบุรี  
+นครปฐม
+ปทุมธานี
+ประจวบคีรีขันธ์
+อยุธยา 
+อ่างทอง
+ราชบุรี
+สุพรรณบุรี 
+สระบุรี
+สิงห์บุรี 
+นครนายก 
+สระแก้ว
+ปราจีนบุรี
+เพชรบุรี 
+สมุทรปราการ
+สมุทรสงคราม
+สมุทรสาคร 

ภาคใต้
+กระบี่ 
+ชุมพร 
+สงขลา
+ตรัง 
+นครศรีฯ
+สุราษฎร์ธานี 
+ระนอง
+พัทลุง
+พังงา
+ภูเก๊ต
+สตูล 
+นราธิวาส  
+ปัตตานี 
+ยะลา 
ข้อมูลท่องเที่ยว
พยากรณ์อากาศ
แผนที่ประเทศไทย

สถานที่ท่องเที่ยวไทย  unseen thailand  Amazing Thailand
Custom Search
สถานที่ท่องเที่ยวทั่วไทย เที่ยว 5 ภาค อร่อยทั่วไทย unseen thailand
ภูหินร่องกล้า จ.พิษณุโลก


ในช่วงฤดูฝนบนภูหินร่องกล้า คือวันมหัศจรรย์อันวิเศษสุดในธรรมชาติทั้งพืชพันธุ์นานา
เฟิร์นเขียวขจี และแหล่งกล้วยไม้ลิ้นมังกรสีชมพู น้ำตกหมันแดง ที่พบกล้วยไม้ลิ้นมังกร
สีชมพ
ูและบีโกเนียสีขาว ขึ้นอยู่หน้าน้ำตกชั้นที่ 5 เป็นสัญลักษณ์ความงามที่พบได้ในช่วง
เดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมของทุกปีเท่านั้น  ภูหินร่องกล้า จ.พิษณุโลก

 อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า มีพื้นที่ครอบคลุมรอยต่อสองจังหวัด คือ อำเภอด่านซ้าย
จังหวัดเลย และอำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ภูหินร่องกล้าเป็นแหล่งกำเนิดของประวัติ
ศาสตร์การ สู้รบอันยาวนานเป็นวีรกรรมของนักรบไทย ความขัดแย้งของลัทธิและแนวความ
คิดที่นำไปสู่ความสูญเสียเลือด ชีวิตและน้ำตา

ภูหินร่องกล้า จ.พิษณุโลก

ในปี พ.ศ. 2511-2525 ภูหินร่องกล้า เคยเป็นฐานที่มั่นใหญ่ในการเผยแพร่ลัทธิ
คอมมิวนิสต์ เป็นผลเกิดปัญหาความมั่นคงทางการเมืองขึ้น ภูหินร่องกล้ามีลักษณะ
ภูมิอากาศจะหนาวเย็นเกือบตลอดปี โดยเฉพาะในฤดูหนาว อุณหภูมิจะต่ำประมาณ
4 องศาเซลเซียส แม้ในฤดูร้อนอากาศก็ยังเย็นสบาย อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีประมาณ
18-25 องศาเซลเซียส

ภูหินร่องกล้า จ.พิษณุโลก
สถานที่ท่องเที่ยวภูหินร่องกล้า

ลานหินแตก อยู่ห่างจากฐานพัชรินทร์ ประมาณ 300 เมตร ลักษณะเป็นลานหินที่มีอาณารอย
แตกเป็นแนวเป็นร่องเหมือนแผ่นดินแยก รอยแตกนี้บางรอยก็มีขนาดแคบขนาดพอคนก้าวข้าม
แต่บางรอยกว้างไม่สามารถจะกระโดดข้ามไปได้ ความลึกของร่องหินแตกนั้นไม่สามารถจะคะเน
ได้ ลักษณะเช่นนี้สันนิษฐานว่าอาจจะเกิดจากการโก่งตัว หรือเคลื่อนตัวของผิวโลก จึงทำให้พื้น
หินนั้นแตกออกเป็นแนว บริเวณลานหินแตกปกคลุมไปด้วยมอส ไลเคน ตะไคร่ เฟิร์น และกล้วย
ไม้ชนิดต่างๆ

ภูหินร่องกล้า จ.พิษณุโลก
ลานหินปุ่ม อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานภูหินร่องกล้า ประมาณ 4 กิโลเมตร อยู่ริมหน้าผา
ลักษณะเป็นลานหินซึ่งมีหินผุดขึ้นมาเป็นปุ่ม เป็นปม ขนาดไล่เลี่ยกัน คาดว่าเกิดจากการสึก
กร่อนตามธรรมชาติของหิน

ภูหินร่องกล้า จ.พิษณุโลก
น้ำตกหมันแดง เป็นน้ำตก 32 ชั้นในห้วยน้ำหมันซึ่งมีน้ำตลอดปี ต้นน้ำเกิดจากยอดเขาภูหมัน
น้ำตกแต่ละชั้นมีชื่อคล้องจองกันตามลักษณะที่สวยงามแปลกตา ห้อมล้อมด้วยป่าดงดิบอันสมบูรณ์
กล้วยไม้ลิ้นมังกรสีชมพู ขึ้นอยู่หน้าน้ำตกชั้นที่ 5 เป็นสัญลักษณ์ความงามที่พบได้ในช่วงเดือน
กรกฎาคมถึงสิงหาคมของทุกปีเท่านั้น เป็นหนึ่งใน สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าเที่ยวใน 12 เดือน 9
ตะวัน 7 ดาว  

ภูหินร่องกล้า จ.พิษณุโลก
ผาชูธง  อยู่ห่างจากลานหินปุ่มประมาณ 500 เมตร เป็นหน้าผาสูงชัน และสามารถเห็นทิวทัศน์
ได้กว้างไกล จะสวยงามมากในยามพระอาทิตย์ตกดินบริเวณนี้เคยเป็นสถานที่ซึ่ง ผู้ก่อการร้ายขึ้น
ไปชูธงแดงรูปค้อนเคียวทุกครั้งที่รบชนะฝ่ายรัฐบาล

น้ำตกร่มเกล้า-ภราดร
 ห่างจากโรงเรียนการเมืองการทหารและกังหันน้ำประมาณ 600 เมตร
มีทางแยกเดินลงน้ำตกร่มเกล้า ประมาณ 400 เมตร หากเดินลงไปอีก 200 เมตร จะเป็นน้ำตก
ภราดรซึ่งมีลักษณะคล้ายกันและอยู่บนลำธารเดียวกัน น้ำตกภราดรมีความสูงน้อยกว่าแต่กระแส
น้ำแรงกว่า

น้ำตกศรีพัชรินทร์
 ตั้งชื่อเป็นอนุสรณ์แก่ทหารค่ายศรีพัชรินทร์ จังหวัดขอนแก่นซึ่งเป็นทหาร
หน่วยแรกที่ขึ้นมาบนภูหินร่องกล้า น้ำตกศรีพัชรินทร์มีความสูงราว 20 เมตร บริเวณน้ำตกมีแอ่ง
ขนาดใหญ่ สามารถลงเล่นน้ำได้

น้ำตกผาลาด ตั้งอยู่ด้านล่างของหน่วยพิทักษ์ห้วยน้ำไซ ทางเข้าจะผ่านหมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้ง
บ้านห้วยน้ำไซ เข้าสู่เขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำของกรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน จากทาง
แยกประมาณ 2 กิโลเมตร จะถึงทางแยกซ้ายมือ เดินลงไปอีกประมาณ 50 เมตร ก็จะถึงตัวน้ำตก
เป็นน้ำตกซึ่งไม่สูงนักแต่มีน้ำตลอดปี

น้ำตกตาดฟ้า
 เป็นน้ำตกที่มีความสูงมาก  ต้องไต่ลงไปตามทางเดินเล็กๆ จึงจะมองเห็นความสวย
งามของน้ำตกตาดฟ้าหรือเรียกชื่อพื้นเมืองว่า “น้ำตกด่าน-กอซาง” ซึ่งหมายถึงด่านตรวจของ ผกค.
ที่มีกอไม้ไผ่ซาง

ธารพายุ
 เป็นจุดชมวิวบริเวณกิโลเมตรที่ 32 เส้นทางภูหินร่องกล้า-หล่มเก่าสามารถมองเห็นทิวทัศน์
ของภูเขาและทะเลหมอกได้อย่างสวยงาม มีสวนรัชมังคลาภิเษกสำหรับพักผ่อนหย่อนใจ

การเดินทาง อุทยานแห่งชาติภุหินร่องกล้า พิษณุโลก
จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) แยกเข้าทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข
32 ผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, สิงห์บุรี ชัยนาท นครสวรรค์   จากนั้นแยกขวาเข้าทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 117 ระยะทาง 130 กิโลเมตร ถึงตัวเมืองพิษณุโลก ใช้ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข12 สาย
พิษณุโลก-หล่มสัก จากนั้นแยกซ้ายเข้าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2013ไปทางอำเภอนครไทย ก่อน
ถึงตัวอำเภอนครไทย มีทางแยกขวามือตามทางหลวงหมายเลข 2331 มุ่งหน้าสู่อุทยานแห่งชาติภูหิน
ร่องกล้า ส
ภาพเส้นทางสูงชัน และคดเคี้ยวเป็นบางช่วง 


แชร์หน้านี้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า 
ตู้ ปณ. 3 อ. นครไทย จ. พิษณุโลก 65120 
โทรศัพท์ : 0 5535 6652,081-5965977 โทรสาร : 0 5523 3527 
ททท. สำนักงานพิษณุโลก
โทร.0 5525 2742-3
สายด่วนท่องเที่ยว 1672

จองที่พักออนไลน์ทั่วไทยจองที่พักออนไลน์ทั่วไทย สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก