remawadee g+blog remawadeeremawadee twitterremawadee facebook


เที่ยว 5 ภาค
ภาคเหนือ
+เชียงใหม่
+เชียงราย
+แม่ฮ่องสอน 
+ลำปาง
+ลำพูน
+น่าน
+แพร่
+พะเยา
+เพชรบูรณ์
+พิษณุโลก
+อุทัยธานี 
+อุตรดิตถ์
+ตาก
+กำแพงเพชร
+สุโขทัย
+พิจิตร

RemaHealth

ภาคอีสาน
+ชัยภูมิ
+เลย
+นครพนม 
+ร้อยเอ็ด
+มุกดาหาร
+โคราช
+บุรีรัมย์  
+บึงกาฬ
+ุบลราชธานี
+อุดรธานี
+สุรินทร์
อ่านเพิ่ม

ภาคตะวันออก
+เขาคิชฌกุฏ
+จันทบุรี
+ตราด
+ชลบุรี
+ระยอง


ภาคกลาง
+กรุงเทพฯ
+กาญจนบุรี
+ฉะเชิงเทรา  
+ชัยนาท
+ลพบุรี  
+นครปฐม
+ปทุมธานี
+ประจวบคีรีขันธ์
+อยุธยา
+ราชบุีรี
+สุพรรณบุรี
+สระบุรี
+นครนายก
+สระแก้ว
+ปราจีนบุรี
+เพชรบุรี
+สมุทรปราการ
+สมุทรสงคราม
+สมุทรสาคร
ภาคใต้
+กระบี่ 
+ชุมพร
+สงขลา
+ตรัง 
+นครศรีฯ
+สุราษฎร์ธานี
+นราธิวาส   
+ระนอง
+พัทลุง
พังงา
+ ภูเก๊ต
+ สตูล

คอลัมน์ท่องเที่ยว
+คู่มือดูนก บ้านนก
+ปีนเขาที่ไร่เลย
+
นกนางแอ่น
+
ตักบาตรเทโว
+เรือหัวโทง
อ่านบทความอื่น

ข้อมูลท่องเที่ยว
พยากรณ์อากาศ
แผนที่ประเทศไทย

สถานที่ท่องเที่ยวไทย  unseen thailand  Amazing Thailand
Custom Search
สถานที่ท่องเที่ยวทั่วไทย เที่ยว 5 ภาค อร่อยทั่วไทย unseen thailand
อ่างเก็บน้ำเขาเต่า โครงการตามพระราชดำริ จ.ประจวบคีรีขันธุ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเยือนประชาชนในเขตหัวหินทรงเห็นความ
ลำบากของประชาชนในหมู่บ้านเขาเต่า  ซึ่งมีประชากรอาศัยอยู่กันอย่างหนาแน่น
แต่ขาดแคลนน้ำอุปโภค -บริโภค ช่วงน้ำทะเลขึ้นสามารถไหลเข้าท่วมพื้นที่เกษตร
ทุ่งตะกาด (ตะกาด เป็นภาษาท้องถิ่น หมายถึง ที่ที่น้ำทะเลท่วมถึงเมื่อน้ำลง พื้นที่
ตรงนั้นก็กลายเป็นเลน ทำให้ผลผลิตเสียหาย

อ่างเก็บน้ำเขาเต่า โครงการตามพระราชดำริ จ.ประจวบคีรีขันธุ์

ด้วยการที่ราษฎรได้รวมตัวกันน้อมเกล้าถวายที่ดินแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่
หัว
จำนวน 300 ไร่ จึงมีพระราชดำริพร้อมมอบทรัพย์ส่วนพระองค์ 60,000 บาท
ให้กรมชลประทานก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเขาเต่า เมื่อวันที่ 9 และ 13 พฤษภาคม
พ.ศ. 2505 ซึ่งนับเป็นโครงการตามพระราชดำริแห่งแรกของกรมชลประทาน 

  อ่างเก็บน้ำเขาเต่า โครงการตามพระราชดำริ จ.ประจวบคีรีขันธุ์

หมู่บ้านเขาเต่าจึงเป็นเสมือนโรงเรียนธรรมชาติแห่งแรก  ที่ได้ทรงศึกษาปัญหา
ทั้งเรื่อง น้ำ และ ดินโดยทรงเริ่ม แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำจืดของชาวบ้าน
ที่นี่เป็นลำดับแรก  

 
  อ่างเก็บน้ำเขาเต่า โครงการตามพระราชดำริ จ.ประจวบคีรีขันธุ์
อ่างเก็บน้ำเขาเต่า
จึงเป็นโครงการก่อสร้างทำนบดินปิดกั้นน้ำทะเลไม่ให้ไหลลง
สู่ทะเล ทำให้เกิดเป็นอ่างเก็บน้ำสำหรับชาวบ้านได้ใช้ทั้งการ อุปโภค บริโภค
เลี้ยงปลา รวมทั้งเพื่อการเพาะปลูกพืชอีกด้วย อ่างเก็บน้ำเขาเต่าจึงเป็นจุดเริ่ม
ต้นของพระราชดำริเรื่องน้ำที่ทรงเห็นความจำเป็นอย่างยิ่งน้ำคือชีวิตของประชา
ชน นอกจากนั้นแล้วบริเวณอ่างเก็บน้ำเขาเต่า ร่มรื่น ทิวทัศน์สวยงามทำให้เป็น
แหล่งพักผ่อนหย่อนใจของชาวบ้านเขาเต่า และนักท่องเที่ยวทีมาเยือนหัวหินอีก
ด้วย

อ่างเก็บน้ำเขาเต่า โครงการตามพระราชดำริ จ.ประจวบคีรีขันธุ์

อ่างเก็บน้ำเขาเต่า ตั้งอยู่ที่ ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


การเดินทาง ไปอ่างเก็บน้ำเขาเต่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

การเดินทางเข้าสู่อ่างเก็บน้ำเขาเต่า ใช้เส้นทางถนนเพชรเกษม ( จ.ประจวบ -
จ.เพชรบุรี ) ผ่านสามแยกบายพาสไปตาม ถนนเข้าสู่อำเภอหัวหิน ( ถึงหลัก
กิโลเมตรที่ 243.60 ) แล้วเลี้ยวขวาไปตามถนนราดยาง เข้าไประยะทางประมาณ
1 กิโลเมตร ถึงบริเวณอ่างเก็บน้ำเขาเต่า

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ททท.สำนักงานประจวบคีรีขันธ์  0 3251 3885
หรือสายด่วนท่องเที่ยว 1672

จองที่พักออนไลน์ทั่วไทยจองที่พักออนไลน์ทั่วไทย สถานที่ท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธุ์