remawadee g+blog remawadeeremawadee twitterremawadee facebook


เที่ยว 5 ภาค
ภาคเหนือ
+ เชียงใหม่
+ เชียงราย
+แม่ฮ่องสอน 
+ลำปาง
+เพชรบูรณ์
+พิษณุโลก
+อุทัยธานี 
+อุตรดิตถ์
+ตาก
+กำแพงเพชร
RemaHealth

ภาคอีสาน
+ชัยภูมิ
+เลย
+นครพนม 
+ร้อยเอ็ด
+มุกดาหาร
+โคราช
+บุรีรัมย์  
+บึงกาฬ
+ุบลราชธานี
+อุดรธานี
+สุรินทร์

ภาคตะวันออก
+เขาคิชฌกุฏ
+จันทบุรี
+ตราด
+ชลบุรี
+ระยอง


ภาคกลาง
+กรุงเทพฯ
+กาญจนบุรี
+ฉะเชิงเทรา  
+ชัยนาท
+ลพบุรี  
+นครปฐม
+ปทุมธานี
+ประจวบคีรีขันธ์
+อยุธยา
+ราชบุีรี
+สุพรรณบุรี
+สระบุรี
+นครนายก
+สระแก้ว
+ปราจีนบุรี
+เพชรบุรี
+สมุทรปราการ
+สมุทรสงคราม
+สมุทรสาคร
ภาคใต้
+กระบี่ 
+สงขลา
+ตรัง 
+นครศรีฯ
+สุราษฎร์ธานี
+นราธิวาส   
+ระนอง
+พัทลุง
พังงา
+ ภูเก๊ต
+ สตูล

คอลัมน์ท่องเที่ยว
+คู่มือดูนก บ้านนก
+ปีนเขาที่ไร่เลย
+
นกนางแอ่น
+
ตักบาตรเทโว
+เรือหัวโทง
อ่านบทความอื่น

ข้อมูลท่องเที่ยว
พยากรณ์อากาศ
แผนที่ประเทศไทย

สถานที่ท่องเที่ยวไทย  unseen thailand  Amazing Thailand
Custom Search
สถานที่ท่องเที่ยวทั่วไทย เที่ยว 5 ภาค อร่อยทั่วไทย unseen thailand
สถานที่ท่องเที่ยวทั่วไทย

ในช่วงประมาณเดือน 9 (ปฏิทินจันทรคติไทย) ของทุกปี จะมีการจัด
งานประเพณีพ้อต่อ หรือสารทจีน ซึ่งเป็นงานอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล
ไปให้บรรพบุรุษ เป็นประเพณีแห่งความกตัญญูที่ได้ถือปฏิบัติสืบทอด
กันมาเป็นระยะเวลายาวนาน ตามคติความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายจีน


(ภาพขนมเ่ต่าจาก ททท.)
ขนมเต่า หนึ่งในขนมเทศกาลสารทจีนของ จ.ภูเก๊ต มีความหมายอันเป็นมงคล
อังกู๊ หรือ ขนมเต่า ตามความหมายในภาษาจีน อังคือสีแดง เป็นสีแห่งความเป็น
มงคล ส่วนกู๊คือเต่า หมายถึงอายุมั่นขวัญยืน ทำจากแป้งข้าวเหนียว ไส้ถั่ว

งานประเพณีพ้อต่อจะจัดขึ้นให้มีขึ้นตั้งแต่วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7 ตาม
ปฏิทินจันทรคติจีน งานประเพณีพ้อต่อ มีชื่อเรียกดั้งเดิมว่า เทศกาล
อุลลัมพน แต่ในปัจจุบันนิยมเรียกกันว่า ประเพณีพ้อต่อ แปลว่า กิจกรรม
โปรดสรรพสัตว์ให้หลุดพ้นจากห้วงแห่งความทุกข์โดยทั่วกัน เทศกาลพ้อต่อ
เป็นวันครึ่งปีตามคตินิยมของจีน เป็นวันที่วิญญาณได้รับได้การปลดปล่อย
ให้กลับมาเยี่ยมญาติ พี่น้องชาวจีนจึงจัดพิธีบวงสรวงวิญญาณบรรพบุรุษ
ด้วยการตกแต่งแท่นบูชาและเครื่อง กงเต็กตามบ้านเรือน


(ภาพจากhttps://sites.google.com/site/fonalisa55555/
ray-chux-xahar-hlak)

ส่วนดวงวิญญาณที่ไม่มีญาตินั้นแต่ละบ้านจะจัดแท่นบูชาพร้อมอาหาร
คาวหวานไว้ที่หลังบ้าน โดยเครื่องเซ่นไหว้ในประเพณีพ้อต่อ ได้แก่
น้ำชา ขนมรวม (เต่เหลี่ยว) มิดเจี่ยน (คล้ายเครื่องบายศรีของไทย)
ขนมเต่า (อังกู้) ขนมฟู (ฮวดโก้ย) ขนมจ่าง (กี้จ่าง) ผลไม้ (สับปะรด
กล้วยข้าว ส้ม) ของคาวหวานเหล้าจีน และสิ่งที่ขาดไม่ได้ คือ ขนม
เต่าสีแดง ซึ่งเรียกว่า ตั่วกู้ โดยรวมพิธีไหว้นี้เรียกว่า พิธีป่ายปั๋ว


(ภาพจากhttp://phuketavesome.blogspot.com )

สำหรับงานประเพณีพ้อต่อ ในปีนี้จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม – 12
กันยายน 2558 โดยมีสถานที่ประกอบพิธีป่ายปั๋ว ดังนี้
- วันที่26 สิงหาคม และ วันที่ 2 กันยายน 2558 พิพิธภัณฑ์
ไทยหัว (ชุมชนถนนกระบี่)
- วันที่28 สิงหาคม 2558 ศาลเจ้าจ้อสู่ก้ง (วงเวียนสุรินทร์)
- วันที่29 สิงหาคม 2558 พ้อต่อตลาดเหนือ (จ้ออ๋อง)
- วันที่30-31 สิงหาคม 2558 พ้อต่อตลาดสด (ถนนระนอง)
- วันที่1-12 กันยายน 2558 ศาลเจ้าพ่อต่อก้ง (บ้านบางเหนียว)
- วันที่ 3 กันยายน 2558 พ้อต่ออ่าวเก่ (ถนนตะกั่วป่า)

ข้อมูลและภาพจากททท.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
ททท. สำนักงานภูเก็ตTel. 07621 1036 , 0 7621 2213
สายด่วนท่องเที่ยว 1672
สำนักงานเทศบาลนครภูเก็ต
จองที่พักออนไลน์ทั่วไทยจองที่พักออนไลน์ทั่วไทย สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัด