remawadee g+blog remawadeeremawadee twitterremawadee facebook


เที่ยว 5 ภาค
ภาคเหนือ
+เชียงใหม่
+เชียงราย
+แม่ฮ่องสอน 
+ลำปาง
+ลำพูน
+น่าน
+แพร่ 
+พะเยา 
+เพชรบูรณ์
+พิษณุโลก
+อุทัยธานี 
+อุตรดิตถ์
+ตาก
+นครสวรรค์ 
+กำแพงเพชร 
+สุโขทัย 
+พิจิตร 

RemaHealth

ภาคอีสาน
+กาฬสินธุ์ 
+
ขอนแก่น
+ชัยภูมิ

+เลย
+นครพนม
+ร้อยเอ็ด
+ศรีสะเกษ 
+มุกดาหาร
+ยโสธร
+โคราช
+บุรีรัมย์ 
+มหาสารคาม  
+บึงกาฬ
+อุบลราชธานี
+อุดรธานี
+สุรินทร์ 
+สกลนคร 
+หนองคาย
+หนองบัวลำภู 
+อำนาจเจริญ 
อ่านเพิ่ม 

ภาคตะวันออก
+เขาคิชฌกุฏ
+จันทบุรี
+ตราด
+ชลบุรี
+ระยอง


ภาคกลาง
+กรุงเทพฯ
+นนทบุรี
+กาญจนบุรี
+ฉะเชิงเทรา  
+ชัยนาท
+ลพบุรี  
+นครปฐม
+ปทุมธานี
+ประจวบคีรีขันธ์
+อยุธยา
+อ่างทอง
+ราชบุรี
+สุพรรณบุรี
+สระบุรี
+สิงห์บุรี
+นครนายก
+สระแก้ว
+ปราจีนบุรี
+เพชรบุรี
+สมุทรปราการ
+สมุทรสงคราม
+สมุทรสาคร
ภาคใต้
+กระบี่ 
+ชุมพร
+สงขลา
+ตรัง 
+นครศรีฯ
+สุราษฎร์ธานี 
+ระนอง
+พัทลุง
+พังงา
+ภูเก๊ต
+สตูล 
+นราธิวาส  
+ปัตตานี 
+ยะลา 
 

ข้อมูลท่องเที่ยว
พยากรณ์อากาศ
แผนที่ประเทศไทย

สถานที่ท่องเที่ยวไทย  unseen thailand  Amazing Thailand
Custom Search
สถานที่ท่องเที่ยวทั่วไทย เที่ยว 5 ภาค อร่อยทั่วไทย unseen thailand
โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำรของในหลวง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปประทับที่พระราชวังไกลกังวล  ทรงนำมันเทศที่ชาวบ้านนำมาถวาย  วางไว้บนตาชั่งแบบโบราณ  แล้วพระองค์เสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพฯ เมื่อพระองค์เสด็จพระราชดำเนิน
กลับไปยังพระราชวังไกลกังวลอีกครั้ง พบว่ามันเทศที่วางบนตัวชั่งมีใบงอกออกมา จึงรับสั่งให้นำหัวมันเทศนั้นไปปลูกใส่กระถางไว้ในวังไกลกังวล  แล้วทรงมีพระราชดำรัสให้หาพื้นที่เพื่อทดลองปลูกมันเทศ

 

โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำรของในหลวง

ปี  พ.ศ. 2551  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงซื้อที่ดินจากราษฎรบริเวณอ่างเก็บน้ำหนองเสือ
ประมาณ 120ไร่ และต่อมา ปี พ.ศ. 2552 ทรงซื้อแปลงติดกันเพิ่มอีก 130 ไร่ รวมเนื้อที่ทั้งหมด
250 ไร่ โดยมีพระราชดำริให้ทำเป็นโครงการตัวอย่างด้านการเกษตร รวบรวมพันธุ์พืชเศรษฐกิจในพื้น
ที่ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี  และพื้นที่ใกล้เคียงมาปลูกไว้ที่นี่ โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม
พ.ศ.2552เป็นต้นมา  และพระราชทานพันธุ์มันเทศซึ่งออกมาจากหัวมันที่ตั้งบนตาชั่งนั้น ให้นำมาปลูก
ไว้ที่นี่  และพระราชทานชื่อโครงการว่า โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำร

โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำรของในหลวง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรความคืบหน้าโครงการด้วย
พระองค์เอง เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2552


เป้าหมายของโครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ

โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ  เป้าหมายต้องการให้เป็นศูนย์รวมพืชเศรษฐกิจของ  อ. ท่ายาง
พชรบุรี โดยเลือกพันธุ์พืชท้องถิ่นที่ดีที่สุดเข้ามาปลูก  แล้วให้ภาครัฐและชาวบ้านร่วมดูแลด้วยกัน เพื่อ
แลกเปลี่ยนแนวคิด โครงการชั่วหัวมันเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับประชาชนโดยทั่วไปได้เข้าชม พืชที่ปลูกใน
โครงการช่างหัวมัน

เหตุผลที่พระองค์ท่านมาซื้อที่ดินที่นี่ ซึ่งแห้งแล้งมากจะปลูกอะไรก็ลำบากติดปัญหาเรื่องน้ำ เริ่มแรก
ชาวบ้านก็ยังไม่รู้ว่าในหลวงท่านมาซื้อที่ดินผืนนี้เอาไว้  อะไรที่ยากลำบากพระองค์ท่านทรงโปรด 
พระองค์ท่านจะทำให้ดูเพื่อพิสูจน์ว่า ทำได้เพื่อจะได้เป็นแม่บทในการที่จะทำเหมือนเป็นศูนย์กลาง
เรียนรู้ด้านเกษตรกรรมของชาวบ้านที่นี่ พระองค์ท่านทรงให้ปรับปรุงระบบระบายน้ำที่อ่างเก็บน้ำ
หนองเสือ  เพื่อใช้ในโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริอีกด้วย 

โครงการชั่งหัวมัน อยากให้มีการร่วมมือร่วมแรงกันระหว่างชาวบ้าน ซึ่งทุกคนก็เต็มใจที่จะปลูกถวาย
ให้พระองค์ท่าน  เพราะอยากให้พระองค์ท่านมีความสุข

โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำรของในหลวง
ทุ่งกังหันลมผลิตไฟฟ้า

นอกจากแม่แบบด้านการเกษตรแล้ว  ยังมี  กังหันลมผลิตไฟฟ้า  ตามนโยบายรัฐบาลที่ใช้พลังงานทด
แทนผลิตกระแสไฟฟ้า  มีกำลังการผลิตขนาด  50 กิโลวัตต์  ปัจจุบันมีทั้งหมด 20  ต้น  การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค จะดำเนินการเข้ามารับซื้อพลังงานสะอาดที่ได้นี้ต่อไป

โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำรของในหลวง

ไฟฟ้าพลังงานสะอาดไม่ได้ใช้หมุนเวียนในไร่เท่านั้น  ผลิตได้เท่าไร  จะเอาไปหักลบกับพลังงานที่ใช้ทุก
เดือนจะมีเงินเหลือ  การไฟฟ้าฯ ตีเช็คกลับคืนมา  3-4  ครั้งแล้วนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ 
ที่พสกนิกรชาวไทยที่ทำการเกษตรในผืนดินที่แห้งแล้งจะได้มีศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านการเกษตรกรรมทั้งชาว
บ้านบริเวณนี้ และเกษตรกรชาวไทย  เพื่อศึกษาและนำไปดัดแปลงใช้ให้เหมาะสมและเป็นประโยชน์ในผืนดิน
ของตนเองต่อไป

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ คุณดิสธร  วัชโรทัย  รองเลขาธิการพระราชวัง และคุณนริศ  สมประสงค์  เจ้าหน้าที่งานในพระองค์  โครงการชั่งหัวมัน จากเวป oknation.net/blog/surasakc

แชร์หน้านี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ที่ ททท.สำนักงานเพชรบุรีโทร. 0-3247-1005-6
หรือสายด่วนท่องเที่ยว 1672
จองที่พักออนไลน์ทั่วไทยจองที่พักออนไลน์ทั่วไทย สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุร