remawadee g+blog remawadeeremawadee twitterremawadee facebook


เที่ยว 5 ภาค
ภาคเหนือ
+เชียงใหม่
+เชียงราย
+แม่ฮ่องสอน 
+ลำปาง
+ลำพูน
+น่าน
+แพร่
+พะเยา
+เพชรบูรณ์
+พิษณุโลก
+อุทัยธานี 
+อุตรดิตถ์
+ตาก
+กำแพงเพชร
+สุโขทัย
+พิจิตร

RemaHealth

ภาคอีสาน
+ชัยภูมิ
+เลย
+นครพนม 
+ร้อยเอ็ด
+มุกดาหาร
+โคราช
+บุรีรัมย์  
+บึงกาฬ
+ุบลราชธานี
+อุดรธานี
+สุรินทร์
อ่านเพิ่ม

ภาคตะวันออก
+เขาคิชฌกุฏ
+จันทบุรี
+ตราด
+ชลบุรี
+ระยอง


ภาคกลาง
+กรุงเทพฯ
+กาญจนบุรี
+ฉะเชิงเทรา  
+ชัยนาท
+ลพบุรี  
+นครปฐม
+ปทุมธานี
+ประจวบคีรีขันธ์
+อยุธยา
+ราชบุีรี
+สุพรรณบุรี
+สระบุรี
+นครนายก
+สระแก้ว
+ปราจีนบุรี
+เพชรบุรี
+สมุทรปราการ
+สมุทรสงคราม
+สมุทรสาคร
ภาคใต้
+กระบี่ 
+ชุมพร
+สงขลา
+ตรัง 
+นครศรีฯ
+สุราษฎร์ธานี
+นราธิวาส   
+ระนอง
+พัทลุง
พังงา
+ ภูเก๊ต
+ สตูล

ข้อมูลท่องเที่ยว
พยากรณ์อากาศ
แผนที่ประเทศไทย

สถานที่ท่องเที่ยวไทย  unseen thailand  Amazing Thailand
Custom Search
สถานที่ท่องเที่ยวทั่วไทย เที่ยว 5 ภาค อร่อยทั่วไทย unseen thailand
คลองลัดโพธิ์ โครงการพระราชดำริ


โดยยึดหลักการ เบี่ยงน้ำ (Diversion) คือ จากสภาพของแม่น้ำเจ้าพระยา
เดิมที่มีลักษณะไหลวนคดเคี้ยวบริเวณรอบพื้นที่บริเวณบางกระเจ้านั้นมีความ
ยาวถึง 18 กิโลเมตร นั้นทำให้การระบายน้ำที่ท่วมพื้นที่ชั้นในของกรุงเทพฯ
เป็นไปได้ช้า ไม่ทันเวลาน้ำทะเลหนุน

คลองลัดโพธิ์ โครงการพระราชดำริ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จึงมีพระราชดำริให้
พัฒนาใช้คลองลัดโพธิ์ ซึ่งเดิมมีความตื้นเขินมีความยาวราว 600 เมตร
ให้ใช้ระบายน้ำที่หลากและน้ำที่ท่วมทางสองฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยาลงสู่
ทะเลทันทีในช่วงก่อนที่น้ำทะเลหนุน และปิดคลองลัดโพธิ์เมื่อน้ำทะเล
หนุน เพื่อหน่วงน้ำทะเลไม่ให้ขึ้นลัดเลาะไปตามแนวแม่น้ำเจ้าพระยาที่คด
โค้งถึง 18 กิโลเมตรก่อนซึ่งใช้เวลามากจนถึงเวลาน้ำลง ทำให้ไม่สามารถ
ขึ้นไปท่วมตัวเมืองได้


คลองลัดโพธิ์ โครงการพระราชดำริ

คลองลัดโพธิ์ เป็นสถานที่ตัวอย่างของการบริหารจัดการน้ำ ที่ต้องการ
ความรู้เรื่องเกี่ยวกับเวลาน้ำขึ้นน้ำลง หากบริหารจัดการให้ถูกต้องแล้วจะ
สามารถแก้ปัญหาน้ำท่วมได้ เป็นกระแสร์พระราชดำรัสของพระบาทสม
เด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2549

คลองลัดโพธิ์ โครงการพระราชดำริ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชดำเนิน
ไปทรงเปิดประตูระบายน้ำ คลองลัดโพธิ์ และทรงเปิดสะพานภูมิพล 1
ภูมิพล 2 ที่อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ในวันที่ 24 พฤศจิกา
ยน 2553 เวลา 16.30 น. นับเป็นการเสด็จพระราชดำเนินทางชลมารค
ครั้งแรกในรอบ 4 ปี โดยประทับเรือพระที่นั่งอังสนา ประชาชนต่างพากัน
รับเสด็จอย่างเนืองแน่น

คลองลัดโพธิ์ โครงการพระราชดำริ

คลองลัดโพธ
ิ์อยู่บริเวณ ต.ทรงคะนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

ข้อมูลจาก th.wikipedia
ภาพจาก เรารักในหลวง.คอม

จองที่พักออนไลน์ทั่วไทยโครงการพระราชดำริของในหลวง สถานที่ท่องเที่ยวทั่วไทย