remawadee g+blog remawadeeremawadee twitterremawadee facebook


เที่ยว 5 ภาค
ภาคเหนือ
+ เชียงใหม่
+ เชียงราย
+แม่ฮ่องสอน 
+ลำปาง
+เพชรบูรณ์
+พิษณุโลก
+อุทัยธานี 
+อุตรดิตถ์
+ตาก
+กำแพงเพชร
RemaHealth

ภาคอีสาน
+ชัยภูมิ
+เลย
+นครพนม 
+ร้อยเอ็ด
+มุกดาหาร
+โคราช
+บุรีรัมย์  
+บึงกาฬ
+ุบลราชธานี
+อุดรธานี
+สุรินทร์

ภาคตะวันออก
+เขาคิชฌกุฏ
+จันทบุรี
+ตราด
+ชลบุรี
+ระยอง


ภาคกลาง
+กรุงเทพฯ
+กาญจนบุรี
+ฉะเชิงเทรา  
+ชัยนาท
+ลพบุรี  
+นครปฐม
+ปทุมธานี
+ประจวบคีรีขันธ์
+อยุธยา
+ราชบุีรี
+สุพรรณบุรี
+สระบุรี
+นครนายก
+สระแก้ว
+ปราจีนบุรี
+เพชรบุรี
+สมุทรปราการ
+สมุทรสงคราม
+สมุทรสาคร
ภาคใต้
+กระบี่ 
+สงขลา
+ตรัง 
+นครศรีฯ
+สุราษฎร์ธานี
+นราธิวาส   
+ระนอง
+พัทลุง
พังงา
+ ภูเก๊ต
+ สตูล

คอลัมน์ท่องเที่ยว
+คู่มือดูนก บ้านนก
+ปีนเขาที่ไร่เลย
+
นกนางแอ่น
+
ตักบาตรเทโว
+เรือหัวโทง
อ่านบทความอื่น

ข้อมูลท่องเที่ยว
พยากรณ์อากาศ
แผนที่ประเทศไทย

สถานที่ท่องเที่ยวไทย  unseen thailand  Amazing Thailand
Custom Search
สถานที่ท่องเที่ยวทั่วไทย เที่ยว 5 ภาค อร่อยทั่วไทย unseen thailand
สถานที่ท่องเที่ยวทั่วไทย

อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย  มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐประชาธิปไตยกัมพูชามีเนื้อ
ที่ประมาณ 686 ตร.กม. หรือ 428,750 ไร่ มีเส้นทางศึกษาหลายเส้นทาง


เส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติ
1. เส้นทางเดินป่าน้ำตกห้วยหลวง ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร อยู่บริเวณ
น้ำตกห้วยหลวง การเดินจะเริ่มจากบริเวณลานจอดรถยนต์ ผ่านป่าดิบแล้งริมห้วย
หลวง ซึ่งเป็นสายธารของน้ำตกห้วยหลวง สิ้นสุดที่บริเวณหลังศูนย์บริการนักท่อง
เที่ยว
2. เส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติสามพันปี ระยะทางประมาณ 3.5 กิโลเมตร
เส้นทางเดินป่าที่ผ่านสภาพป่าเต็งรัง ป่าดิบแล้ง และพันธุ์ไม้ดอกหลากชนิด
หลากหลายทางชีวภาพสูงมาก เริ่มจากผลาญป่าชาดไปสิ้นสุดที่น้ำตกห้วยหลวง
3. เส้นทางการเดินป่าศึกษาธรรมชาติแก่งศิลาทิพย์ ระยะทาง 2.9 กิโลเมตร
ผ่านป่าหลากหลายชนิด ทั้งป่าเต็งรัง ป่าดิบแล้ง และทุ่งดอกหญ้านามพระราช
ทานต่างๆ เริ่มจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูจองนายอยไปสิ้นสุดที่แก่ง
ศิลาทิพย์สถานที่ท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย
น้ำตกห้วยหลวง (น้ำตกบักเตว) อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ประมาณ 3 กิโล
เมตร เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ สูงประมาณ 30 เมตร แบ่งเป็น 3 ชั้น ด้านล่างเป็น
แอ่งน้ำขนาดเล็ก มีหาดทรายขาว และน้ำเป็นสีมรกต สวยงามมาก บริเวณน้ำตก
ห้วยหลวง
มีทางเดินเท้าไปยัง น้ำตกประโอนละออ อีกด้วย

สวนหินพลาญยาว เป็นกลุ่มหินรูปร่างแปลกตา ตั้งกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปเป็น
บริเวณกว้าง

จุดชมทิวทัศน์ผาผึ้ง อยู่ถัดจากสวนหินพลาญยาว เป็นจุดชมทิวทัศน์ที่สวยงาม
ตามแนวชายแดนลาวและกัมพูชา บริเวณชะง่อนผามีถ้ำขนาดเล็ก หินสวยงาม
และรังผึ้งขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นที่มาของชื่อผาผึ้ง

แก่งศิลาทิพย์ แก่งหินขนาดใหญ่ ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ประมาณ 3 กิโลเมตร
จุดเด่น คือบริเวณลานหินกลางลำธารจะเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่า กุมภลักษณ
คือการที่หินถูกกระแสน้ำวนกัดเซาะจนเกิดเป็นหลุมกลมมากมาย ใหญ่บ้าง เล็กบ้าง
ดูสวยงามแปลกตายิ่งนัก

พลาญกงเกวียน ลานหินกว้าง เป็นเพิงตามธรรมชาติ สมัยก่อนใช้เป็นที่
กำบังแดดและฝน เปรียบเพิงหินเสมือนกงเกวียน พลาญ หมายถึงลานกว้าง
จึงเป็นที่มาของชื่อ พลาญ กงเกวียนซึ่งเพี้ยนมาจากคำว่าพวงเกวียน หมาย
ถึงประทุ่นหรือกระทุนของเกวียน เป็นที่มาของ พลาญกงเกวียน ลานหิน
แห่งนี้ มีดอกไม้ป่าและพันธุ์ไม้นานพันธ์ขึ้นสลับกัน สวยงาม

ภูหินด่าง เป็นที่ตั้งของป่าลานหินที่มีความสวยงามแปลกตา เช่น ลานหิน
งอก ลานหินเป็นระแหง ฯลฯ หน้าผา้เป็นจุดชมพระอาทิตย์ยามเช้าและทะเล
หมอกในฤดูหนาวได้ด้วย


การเดินทาง ไปยังอุืยานแห่งชาติภูจอง มี 2 เส้นทาง คือ
1.ใช้เส้นทางสายอุบลราชธานี-เดชอุดม-น้ำยืน-นาจะหลวย 140 กิโลเมตร
ก่อนถึงนาจะหลวย 10 กิโลเมตร มีทางแยกขวาอีก 8 กิโลเมตร
2.ใช้เส้นทางอุบลราชธานี-เดชอุดม-บุณฑริก-นาจะหลวย เลยนาจะหลวยไป
10 กิโลเมตร มีทางแยกซ้าย 8 กิโลเมตร
ข้อมูลจาก ททท.
ภาพจาก dnp.go.th ,oceamsmile

สอบถามรายละเอียดเิพิ่มเติมไ้ด้ที่
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โทร. 0 2562 0760 www.dnp.go.th
หรืออุทยานแห่งชาติภูจอง-นายอย โทร. 0 4541 1515-6    หรือ
เทศบาลนครอุบลราชธานี โทรศัพท์ 0 4524 6060
หรือ ททท.อุบลราชธานี
โทรศัพท์ 0 4524 3770, 0 4525 0714
สายด่วนท่องเที่ยว 1672

จองที่พักออนไลน์ทั่วไทยจองที่พักออนไลน์ทั่วไทย สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุบล