unseen thailand

สถานที่ท่องเที่ยวไทย
เที่ยว77 จังหวัด
จองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
ที่กินที่เที่ยว
UNSEEN THAILAND

remawadee.com

สถานทีท่องเที่ยวไทย
ภาคเหนือ
ออบหลวง เชียงใหม่
พระธาตุดอยตุง เชียงราย
ปาย แม่ฮ่องสอน
วัดพระธาตุหริภูญชัย ลำพูน
พระธาตุช่อแฮ  แพร่
กิ่วฝิ่น ลำปาง
เขาค้อ เพชรบูรณ์
พระธาตุภูมินทรน่าน
น้ำตกภูซาง พะเยา
ภุหินร่องกล้า พิษณุโลก
หุบป่าตาด อุทัยธาน
ภูสอยดาว อุตรดิตถ์
น้ำตกทีลอซู ตาก
ช่องเย็น กำแพงเพชร

สถานที่ท่องเที่ยวไทย
ภาคอีสาน

กระเจียวบานที่ ชัยภูมิ
ภูหลวง เลย
พระธาตุพนม นครพนม
พระมหาเจดีย์ชัยมงคล
ภูผาเทิบ มุกดาหาร
ปราสาทหินพิมาย
โคราช
ปราสาทหินพนมรุ้ง บุรีรัมย์
บวชนาคช้าง สุรินทร์
ภูทอก บึงกาฬ
9000 โบกุบลราชธานี

สถานที่ท่องเที่ยวไทย
ภาคตะวันออก

เขาคิชฌกุฏ จันทบุรีหาดแหลมเสด็จ
เกาะกูด ตราด
ตลาดอ่างศิลา ชลบุรี
ก๋วยเตี๋ยวลำปาง ระยอง

สถานที่ท่องเที่ยวไทย
ภาคกลาง

วัดพระแก้ว กรุงเทพฯ
ช่องไฟนรก กาญจนบุรี
พระพิฆเนศปางนอน
สวนนกชัยนาท ชัยนาท
เขื่อนขุนด่านฯ นครนายก
พระราชวังนามจันทร
เจดีย์หอย ปทุมธานี
ดูเหยี่ยว 360 องศา ประจวบ
ห่มผ้าหลวงพ่อโต อยุธยา
โป่งยุบ ราชบุร
พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ
บ้านริมคลอง สมุทรสงคราม
พระพุทธรูปทองคำ สระบุร
ตลาดโรงเกลือ สระแก้ว
พระนครคีรี เพชรบุรี

สถานที่ท่องเที่ยวไทย
ภาค ใต้

ป่าเขานอจู้จี๋ กระบี่ ศาลกรมหลวงชุมพร
ถ้ามรกต ตรัง
ป่าเฟิร์นโบราณ
เชี่ยวหลาน สุราษฎร์ธานี
ป่าฮาลาบาลา นราธิวาส
พลับพลึงธาร ระนอง
วังเจ้าเมืองพัทลุง
หมู่เกาะสิมิลััน พังงา
พระผุด ภูเก๊ต

วัน เวลาพิสูจน์คน
Travel To Thaland
ข้อมูลท่องเที่ยว
     airway
unseenthailand
Contact us/About us
unseenthailand

สถานที่ท่องเที่ยวทั่วไทย
ไปไหว้พระ
รอยพระพุทธบาท
พระพุทธนิรโรคันตราย
ชัยวัฒน์จตุรทิศ

พระพุทธชินราช

วัดุภูมินทร์


ไปเที่ยวภู
ภูผาเทิบ
ภูผาแต้ม
ภูหินร่่องกล้า
ภูทับเบิก
ภูหลวง จ.เลย

 

 


เรมาวดี.คอม

อุทยานนกน้ำทะเลน้อย   อุทยานนกน้ำใหญ่ที่สุดในประเทศไทย 

 


 • อุทยานนกน้ำทะเลน้อยทะเลน้อย

  แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดพัทลุงที่มีชื่อเสียงมากที่สุด คือ อุทยานนกน้ำ
  ทะเลน้อย
  เป็น  อุทยานนกน้ำใหญ่ที่สุดในประเทศไทย   ประกาศ
  เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2518 แต่
  ประชาชนมักเรียกกันว่า "อุทยานนกน้ำทะเลน้อย" ซึ่งนับเป็นเขตห้าม
  ล่าสัตว์ป่าแห่งแรกของประเทศไทย
  สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
  และพรรณพืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รอบ ๆ
  ทะเลน้อย บริเวณพรุควนขี้เสียน เป็นแรมซาร์ไซต ์แห่งแรกของประเทศ
  ไทย อุทยานนกน้ำทะเลน้อยได้รับการลงนามในอนุสัญญาแรมซาร์ไซต์
  ว่าด้วยการเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำของโลก และกำหนดให้วันที่ สองกุมภาพันธ์
  ของทุกปีเป้นวันพื้นที่ชุ่มน้ำของโลก(World Wetlands Day)

  แรมซาร์ไซต
  ์ พื้นที่ชุ่มน้ำ หมายถึง พื้นที่ลุ่มชื้น พื้นที่ฉ่ำน้ำ มีน้ำท่วมขัง
  พื้นที่พรุ ทั้งที่เป็นแหล่่งน้ำนิ่งและน้ำไหล น้ำจืดและน้ำเค็ม รวมไปถึงพื้น
  ที่ชายฝั่งทะเล ซึ่งมีความสำคัญต่อระบบนิเวศน์)

  ทะเลน้อย
  ภาพสไลด์อุทยานนกน้ำทะเลน้อย จ.พัทลุง


 • เขตห้ามล่าสัตว์ป่านี้มีเนื้อที่ประมาณ 285,625 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 3
  จังหวัดคือ พัทลุง สงขลา และนครศรีธรรมราช       ส่วนที่เป็นพื้นน้ำ
  ( ทะเลน้อย) ประมาณ 17,500ไร่     ทะเลน้อย เป็นทะเลสาบน้ำจืด
  ตั้งอยู่ใน ตำบลนางตุง และ ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุนมีพืชน้ำ
  ปกคลุม เช่น ผักตบชวา กง กระจูดหนู บัวต่าง ๆ และพืชลอยน้ำ ความ
  ลึกเฉลี่ย1.25 เมตร สัตว์ป่าที่อาศัยอยู่แบ่งออกเป็น นกน้ำกว่า200ชนิด
  สัตว์เลื้อยคลาน 26 ชนิด สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 6 ชนิด นกน้ำมีทั้งนกที่
  ประจำถิ่นและนกอพยพ เช่นนกกาบบัว นกกุลา นกกระสานวล นกกระ
  สาแดง นกกาเล็กน้ำ นกแขวก นกเป็ดน้ำ นกอีโก้ง เป็นต้น  

  ทะเลน้อย ทะเลน้อย

  สถานที่เที่ยวอุทยานนกน้ำทะเลน้อยคือ พระตำหนักทะเลน้อย ทะเลบัว
  ยามเช้า ฝูงนกน้ำนานาชนิด แหล่งทำรังวางไข่ของนกน้ำ บริเวณอ่าวหม้อ
  หน่วยพิทักษ์ป่าควนขี้เสียน และจุดชมธรรมชาติบริเวณศาลานางเรียม

  ทะเลน้อย ทะเลน้อย ทะเลน้อย

  วันเวลาที่แนะนำ 
  ทะเลบัวสามารถเที่ยวชมได้ตลอดปี ช่วงที่งามที่สุด ช่วงเช้า7.00-9.00น. 
  ดอกบัวจะบานเต็มที่เป็นสีชมพูเต็มบึง นกจะชุกชุมมากที่สุดทั้งนกประจำถิ่น
  และนกอพยพในช่วงเดือนธันวาคมถึงเมษายน

  ทะเลน้อย ทะเลน้อย

  ข้อควรปฎิบัติในการเที่ยวทะเลน้อย
  + ขยะทุกชิ้นควรนำกลับมาทิ้งในถังขยะบนฝั่ง
  + ถ้าพบขยะกรุณาเก็บมาทิ้งด้วย
  + ไม่ควรส่งเสียงดังรบกวน  
  +เก็บดอกไม้ หรือ ทำลายพืชพันธุ์ตามธรรมชาติ
  +ระมัดระวังในการนั่งเรือ

  การเดินทาง
   จากตัวเมืองพัทลุงใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 4048 (พัทลุง-ควนขนุน)
  ประมาณ 32 กิโลเมตร ทางลาดยางตลอดสายมีป้ายบอกตลอดทาง หรือ
  ทางรถไฟ ลงที่สถานีปากคลอง จากนั้นต่อรถโดยสารไป ทะเลน้อย
  ประมาณ 8 กิโลเมตร

  ทะเลน้อย ทะเลน้อย
  เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยมีศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ร้านค้าสวัสดิการ
  บ้านพักรับรอง 5 หลัง และเรือนำเที่ยว 60 ลำ


  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

  เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย โทร. 0 7468 5230    
  หรือ ททท. ภาคใต้ เขต 2 โทร. 0-7534-6515-6
  สายด่วน 1672


เที่ยว 77 จังหวัด  UNSEEN THAILAND ที่กินที่เที่ยว
โครงการพระราชดำริ บทความท่องเที่ยวเที่ยวพัทลุง

รักในหลวง
ขอจงทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
โครงการพระราชดำร

UNSEEN THAILAND
ดินแดนมหัศจรรย์ แฝงตัวซ่อนเร้น
ณ ที่แห่งหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวไทย

สถานที่ท่องเที่ยวไทย
UNSEENภาคกลาง

พระพุทธรูปสแตนเลส
ราชินีเจดียเอเซียอาคเนย์
พระบาทมงคล108 
จิตรกรรมฝาผนังยาวที่สุดในโลก 
เมืองบาดาล สังขละบุรี
ถ้าเสาหินลำคลองงู กาญจนบุรี
เกาะกระดาด ตราด

สถานที่ท่องเที่ยวไทย
UNSEEN ภาคอีสาน


3000โบก ภาพเขียนสีพันปี 
น้ำตกแสงจันทร์ น้ำตกตกรู
ทับหลังนารายณ์บรรทมศิลป์ 
แสงแรกแห่งตะวันผาแต้ม
ละลุ สระแก้ว 
คุนหมิงเมืองไทย

สถานที่ท่องเที่ยวไทย
UNSEENภาคใต้

มัลดีฟเมืองไทย สตูล
ถ้ามรกต
ทะเลแหวก
ปู่ไก่ที่มีเสียงเหมือนลูกเจี๊ยบ
กัลปังหาน้ำตื้นunseen thailandบทความสุขภาพ

อุุทยานแห่งชาติ


บทความสถานที่ท่องเที่ยวไทย

unseenthailand
พาไปกินอาหารอร่อย

เที่ยวตลาด
ลุยสวน เดินตลาด

 


  

 
Copyright 2010 remawadee.com, Allrights reserved by REMAWADEE