หน้าเรือน
สถานที่ท่องเที่ยวไทย
เที่ยว77 จังหวัด
จองที่พัก จองโรงแรม รีสอร์ท
ที่กินที่เที่ยว

ข้อมูลท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ข้อมูลเดินทาง
สายการบิน
รวมลิงค์สายการบิน
บทความ
ปีนเขา
Stock Photos, Royalty Free Stock Photography, Photo Search
ค้นหารูปภาพต่างๆที่นี่
กิจกรรมท่องเที่ยว
  

 

 

สถานที่ท่องเที่ยวไทย  unseen thailand  Amazing Thailand
Custom Search

สถานที่ท่องเที่ยวทั่วไทย เที่ยวไปทั่ว 77 จังหวัด และที่กินที่เที่ยวทั่วไทย

พัืทลุง แลเมืองลุง แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดพัทลุง

"เมืองหนังโนรา อู่นาข้าว พราวน้ำตก แหล่งนกน้ำ ทะเลสาบงาม
เขาอกทะลุ น้ำพุร้อน"

จังหวัดพัทลุง เป็นเมืองต้นกำเนิดหนังตะลุงและโนรา มีประวัติสันนิษฐานว่าพัทลุง
เป็นเมืองที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยศรีวิชัย ตัวเมืองเดิมตั้งอยู่ที่เขาหัวแดง ฝั่งตรงข้ามกับ
เมืองสงขลาในปัจจุบัน แต่เนื่องจากมีภัยต่าง ๆ มารบกวนทำให้ต้องย้ายเมืองไปตั้ง
อยู่ตามตำบลต่าง ๆ หลายครั้ง โดยตัวเมืองมีเขาอกทะลุเป็นสัญลักษณ์สูงเด่นมอง
เห็นแต่ไกล  


พัทลุง พัทลุง

สำหรับชื่อเมือง "พัทลุง" นั้น ในสมัยก่อนชื่อเมืองพัทลุง ไม่ได้เขียนอย่างที่ปรากฏให้
เห็น จากหลักฐานพบว่าบนเหรียญอีแปะพัทลุง พ.ศ. 2426 เขียนว่า พัททะลุง และพัต
ลุง
 ในเอกสารของไทย ใช้ต่างกันมากมาย ซึ่งความหมายของชื่อเมืองหมายถึง เมืองช้าง หรือเมืองเกี่ยวเนื่องด้วยช้าง แต่ยังไม่อาจทราบได้ว่าคำเดิมเขียนอย่างไร คำไหน ทราบ
เพียงว่าใช้เป็นคำขึ้นต้น ส่วนคำพื้นเมืองที่เรียกว่า "ตะลุง" แปลว่า เสา

พัทลุง พัทลุง

จังหวัดพัทลุง ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งตะวันออกของแหลมมลายู หรือ แหลมทอง (Golden
Khersonese) ซึ่งตั้งอยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทยหรือฝั่งตะวันตกของลุ่มน้ำทะเลสาบ
สงขลา (Songkhla Lake Basin) มีรูปร่างลักษณะคล้ายสี่เหลี่ยมผืนผ้า โดยมีส่วนกว้าง
ที่สุดตามแนวทิศตะวันออก-ตะวันตก ประมาณ 56 กิโลเมตร และส่วนยาวที่สุดตามแนว
ทิศเหนือ-ใต้ ประมาณ 83 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 3,424.473 ตารางกิโลเมตร
นับเป็นจังหวัดที่มีเนื้อที่มากเป็นอันดับที่ 10 ของภาคใต้และเป็นอันดับที่ 58 ของประเทศ
ไทย

สภาพพื้นที่มีลักษณะเป็นภูเขาและที่ราบสูง ทางด้านตะวันตกอันประกอบด้วย เทือกเขา
บรรทัด มีระดับสูงจากน้ำทะเลปานกลาง ประมาณ 50 - 1,000 เมตร ส่วนใหญ่เป็นป่าไม้
เช่น สวนยางพารา สวนไม้ผลและไม้ยืนต้นถัดลงมาทางด้านตะวันออกเป็นที่ราบสลับที่
ดอน มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางเฉลี่ย 0 - 15 เมตร บริเวณนี้ส่วนใหญ่ปลูก
ข้าว ยางพารา มะพร้าว พืชผัก และพืชไร่ชนิดต่าง ๆ ส่วนสภาพภูมิอากาศมี2 ฤดูกาล
คือ ฤดูร้อน และฤดูฝน อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 29.3 องศาเซลเซียส ในเดือนเมษายน และอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 26.7 องศาเซลเซียส ในเดือนธันวาคม 

การเดินทางมาจ.พัทลุง

รถยนต์ จากกรุงเทพฯ สามารถไปได้ 3 เส้นทาง คือ 
เส้นทางที่ 1 ตามทางหลวงหมายเลข 4 ถึงชุมพร (สี่แยกปฐมพร) แยก
เข้าระนอง พังงา กระบี่ ตรัง จนถึงพัทลุง ระยะทางประมาณ 1,140
กิโลเมตร
เส้นทางที่ 2 ตามทางหลวงหมายเลข 4 ถึงชุมพร ให้เข้าทางหลวงหมาย
เลข 41 จนถึงจังหวัดพัทลุง ระยะทาง 840 กิโลเมตร
เส้นทางที่ 3 ตามทางหลวงหมายเลข 4 ผ่านชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรี
ธรรมราช แล้วเข้าทางหลวงหมายเลข 403 จากนั้นจึงเข้าทางหลวงหมาย
เลข 41 ที่ชุมทางเขาชุมทอง จนถึงพัทลุง
 
รถไฟ การรถไฟแห่งประเทศไทย มีรถไฟผ่านอำเภอเมือง อำเภอควนขนุน
อำเภอเขาชัยสน อำเภอปากพะยูน อำเภอป่าบอน อำเภอบางแก้ว
จังหวัดพัทลุง รายละเอียดสอบถาม โทร. 1690, 0 2223 7010,
0 2223 7020 สถานีรถไฟพัทลุง โทร. 0 7461 3106 www.railway.co.th

 รถโดยสารประจำทางบริษัท ขนส่ง จำกัด มีบริการเดินรถกรุงเทพฯ – พัทลุง
ทุกวัน มีรถออกที่สถานีขนส่งสายใต้ ถนนบรมราชชนนี
สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 02 894 6122 จองตั๋ว บขส.
โทร. 02 422 4444  หรือ  www.transport.co.th

เครื่องบิน จังหวัดพัทลุงไม่มีสนามบิน นักท่องเที่ยวสามารถใช้บริการ
เที่ยวบินกรุงเทพฯ-ตรังหรือ กรุงเทพฯ-หาดใหญ่ จังหวัดสงขลาและ
ต่อรถโดยสารไปพัทลุง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ททท. ภาคใต้ เขต 2 โทร. 0-7534-6515-6

พัทลุง พัทลุง

 

UNSEEN THAILAND
ดินแดนมหัศจรรย์ แฝงตัวซ่อนเร้น
ณ ที่แห่งหนึ่ง ในประเทศไทย


UNSEEN ภาคเหนือ

กุหลาบขาวจากหิมาลัย
พระธาตุกลับหัว ลำปาง
ทะเลเมฆ เชียงใหม่
หุบผาตาด อุทัยธานี
น้ำตกภูซาง บ่อน้ำซับอุ่น พะเยา

UNSEENภาคกลาง
พระบาทมงคล108
จิตรกรรมฝาผนังยาวที่สุดในโลก
เมืองบาดาล สังขละบุรี
ถ้าเสาหินลำคลองงู
กาญจนบุรี
เกาะกระดาด ตราด

UNSEEN ภาคอีสาน
3000โบก ภาพเขียนสีพันปี
น้ำตกแสงจันทร์
ทับหลังนารายณ์บรรทมศิลป์
แสงแรกแห่งตะวันผาแต้ม
ละลุ สระแก้ว


UNSEENภาคใต้

มัลดีฟเมืองไทย สตูล
ถ้ามรกต
ทะเลแหวก
ปู่ไก่ที่มีเสียงเหมือนลูกเจี๊ยบ
กัลปังหาน้ำตื้น


 

rema
postcard

อุุทยานแห่งชาติ


บทความสถานที่ท่องเที่ยวไทย

unseenthailand
พาไปกินอาหารอร่อย

  

 

 

 

 
Copyright 2010 remawadee.com, Allrights reserved by rema เที่ยวทั่วไทย