remawadee g+blog remawadeeremawadee twitterremawadee facebook


เที่ยว 5 ภาค
ภาคเหนือ
+เชียงใหม่
+เชียงราย
+แม่ฮ่องสอน 
+ลำปาง
+ลำพูน
+น่าน
+แพร่ 
+พะเยา 
+เพชรบูรณ์
+พิษณุโลก
+อุทัยธานี 
+อุตรดิตถ์
+ตาก
+นครสวรรค์ 
+กำแพงเพชร 
+สุโขทัย 
+พิจิตร 

RemaHealth

ภาคอีสาน
+กาฬสินธุ์ 
+
ขอนแก่น
+ชัยภูมิ

+เลย
+นครพนม
+ร้อยเอ็ด
+ศรีสะเกษ 
+มุกดาหาร
+ยโสธร
+โคราช
+บุรีรัมย์ 
+มหาสารคาม  
+บึงกาฬ
+อุบลราชธานี
+อุดรธานี
+สุรินทร์ 
+สกลนคร 
+หนองคาย
+หนองบัวลำภู 
+อำนาจเจริญ 
อ่านเพิ่ม 


ภาคตะวันออก
+เขาคิชฌกุฏ
+จันทบุรี
+ตราด
+ชลบุรี
+ระยอง


ภาคกลาง
+กรุงเทพฯ
+นนทบุรี
+กาญจนบุรี
+ฉะเชิงเทรา  
+ชัยนาท
+ลพบุรี  
+นครปฐม
+ปทุมธานี
+ประจวบคีรีขันธ์
+อยุธยา
+อ่างทอง
+ราชบุรี
+สุพรรณบุรี
+สระบุรี
+สิงห์บุรี
+นครนายก
+สระแก้ว
+ปราจีนบุรี
+เพชรบุรี
+สมุทรปราการ
+สมุทรสงคราม
+สมุทรสาคร

ภาคใต้
+กระบี่ 
+ชุมพร
+สงขลา
+ตรัง 
+นครศรีฯ
+สุราษฎร์ธานี 
+ระนอง
+พัทลุง
+พังงา
+ภูเก๊ต
+สตูล 
+นราธิวาส  
+ปัตตานี 
+ยะลา 

ข้อมูลท่องเที่ยว
พยากรณ์อากาศ
แผนที่ประเทศไทย

สถานที่ท่องเที่ยวไทย  unseen thailand  Amazing Thailand
Custom Search
สถานที่ท่องเที่ยวทั่วไทย เที่ยว 5 ภาค อร่อยทั่วไทย unseen thailand
อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์


อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อำเภอเมือง อำเภอ
หล่มสัก อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ และอำเภอคอนสาน จังหวัด
ชัยภูมิ เป็นอุทยานแห่งชาติที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นเขตกั้นระหว่าง
ภาคอีสานและ ภาคเหนือ สภาพพื้นที่ทั่วไปเป็นเทือกเขาสูง มีสภาพป่าอุดม
สมบูรณ์เป็นป่าต้นน้ำลำธาร มีทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงามหลายแห่ง


อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
อุทยานแห่งชาติน้าหนาวเป็นต้นกำเนิดของลำธารสายยาว เช่น แม่น้ำป่าสัก
แม่น้ำพอง แม่น้ำเลย ห้วยขอนแก่น ห้วยน้ำเชิญ ซึ่งไหลลงสู่เขื่อนอุบลรัตน์ และ
เขื่อนจุฬาภรณ์


อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวมีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ
25 องศาเซลเซียส ในฤดูฝนจะมีฝนตกชุกระหว่างกันยายนถึงตุลาคม ส่วนในฤดู
หนาว อากาศหนาวเย็นมาก จนบางครั้งน้ำค้างกลายเป็นน้ำแข็ง อากาศหนาวเย็น
ที่สุดในธันวาคมและมกราคม ซึ่งในบางปีอุณหภูมิจะลดต่ำถึง 0องศาเซลเซียสเลย
ทีเดียว

สถานที่เที่ยวในอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว

อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
ถ้ำผาหงษ์
ระยะทางเดินเท้าประมาณ 300 เมตร มีลักษณะเป็นเขาสูง มีทาง
เท้าเดินขึ้นยอดเขาประมาณ 200 เมตร เพื่อชมวิวทิวทัศน์และชมพระอาทิตย์
ตกในตอนเย็น ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยที่สวยงาม
อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
สวนสนบ้านแปก (ดงแปก) ระยะทางเดินเท้าประมาณ 5 กิโลเมตร เป็นป่าสน
สองใบขึ้นอยู่เป็นกลุ่มใหญ่เพียงชนิดเดียวตามธรรมชาติ ต้นไม้พื้นล่างประกอบ
ด้วยทุ่งหญ้าและหญ้าเพ็กเป็นจำนวนมาก มีความสวยงามยิ่ง

อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์

สวนสนภูกุ่มข้าว มีลักษณะเป็นป่าสนสามใบ มีต้นสนขนาดใหญ่มีความสูงตั้ง
แต่ 30-40 เมตร ขึ้นอยู่ตามธรรมชาติอย่างหนาแน่นแทบจะไม่มีไม้อื่นปะปนอยู่
มีพื้นที่ประมาณ10 ตารางกิโลเมตร ไม้พื้นล่างเป็นทุ่งหญ้า ในฤดูแล้งต้นสนจะ
ค่อย ๆ เปลี่ยนสีจากสีเขียวเป็น สีน้ำตาลแก่ พอถึงฤดูฝนก็จะกลับเขียวอีกครั้ง
หนึ่งเป็นเช่นนี้เรื่อย ๆไป

อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์

ป่าเปลี่ยนสี  บริเวณกิโลเมตรที่ 63-70 ของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12
สายหล่มสัก-ชุมแพ ในประมาณเดือนธันวาคม-มกราคมของทุกปี ผืนป่าแถบนี้
ซึ่งเป็นป่าผสมผลัดใบ ก่อนที่พันธุ์ไม้จะผลัดใบจะมีปรากฏการณ์ธรรมชาติของ
ป่าเปลี่ยนสีที่สวยงาม  โดยเฉพาะที่ภูหลังกงเกวียน จุดที่มองเห็นภูหลังกง
เกวียน
ได้ชัดเจนที่สุดคือ บริเวณ กม.ที่ 61บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12

อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์

น้ำตกเหวทราย ระยะทางเดินเท้า 1 กิโลเมตร เป็นน้ำตกที่เกิดจากลำห้วยสนาม
ทราย ซึ่งมีต้นน้ำที่ป่าดงดิบชื่อ  "ดงแหน่ง"  ไหลผ่านป่าซำผักดาว ลำห้วยสนาม
ทรายนี้เป็นแนวธรรมชาติที่แบ่งเขตแดนระหว่าง กิ่งอำเภอน้ำหนาว จังหวัด
เพชรบูรณ
์ กับอำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ น้ำตกเหวทรายเป็นน้ำตกที่มี
ความสูงประมาณ 20 เมตร

ภูผาจิตร (ภูด่านอีป้อง)  ระยะทางเดินเท้าประมาณ 10 กิโลเมตร ใช้เวลาเดิน
เท้าประมาณ 6-7 ชั่วโมง มีสภาพป่าสวยงามมาก ภูผาจิตร ตั้งโดดเดี่ยวบนที่
ราบสูง คล้ายภูกระดึงแต่เล็กกว่า เป็นภูเขาที่มีที่ราบแบบโต๊ะ มีไม้สนขึ้นอยู่
ประกอบด้วยป่าดงดิบ ป่าเบญจพรรณ มีต้นไม้มีค่าหลายชนิด ภูเขานี้มียอด
สูงสุดในเขตอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว สูง 1,271 เมตร จากระดับน้ำทะเล
ปานกลาง

ผาล้อมผากอง ทางเข้าอยู่ตรงกิโลเมตรที่ 40 ทางหลวงสายบ้านห้วยสนาม
ทราย-อำเภอหล่มเก่า หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติภูผากลางดง (ซำม่วง)ระยะ
ทางเดินเท้าประมาณ 5-7 กิโลเมตร ลักษณะเป็นภูเขาสูง จากระดับน้ำทะเล
ปานกลาง ประมาณ 1,134 เมตร เป็นเขาหินปูนเมื่อขึ้นไปบนยอดเขาสามารถ
มองเห็นทิวทัศน์รอบ ๆ บริเวณได้ สภาพป่าส่วนใหญ่เป็นป่าดงดิบและป่าเบญ
จพรรณ ประกอบด้วยพันธุ์ไม้ที่มีค่ามาก บริเวณใกล้เคียงยังมี ผากลางโหล่น
มีความสูงประมาณ 850 เมตร ผาต้นฮอม มีความสูงประมาณ 900 เมตร ซึ่งมี
ทิวทัศน์สวยงามมาก

น้ำตกตาดพรานบา
มีลักษณะเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ พอสมควรตกลงจากหน้า
ผาสูงประมาณ 20 เมตร น้ำจะตกจากหน้าผาสูงพุ่งเป็นลำสู่เบื้องล่างเป็นสอง
ชั้น มีน้ำตลอดปีซึ่งเกิดจากลำน้ำเชิญ สาเหตุที่น้ำตกมีชื่อว่า "ตาดพรานบา"
เนื่องจากพรานบาเป็นผู้เข้าไปพบน้ำตกแห่งนี้เป็นคนแรก สำหรับคำว่า"ตาด"
นั้นเป็นภาษาพื้นบ้านท้องถิ่น หมายถึง น้ำตก

อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว
ได้จัดทำทางเดินเท้าสำหรับเที่ยวชมธรรมชาติ ใน
ป่าไว้หลายสาย เพื่อให้นักท่องเที่ยวผู้ชอบเดินป่าสามารถชมป่าได้อย่างสะดวก
สบาย

อัตราค่าเข้าอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว 
นักท่องเที่ยว ชาวไทย ผู้ใหญ่ ราคา 20 บาท เด็ก ราคา 10 บาทชาวต่างชาติ
ผู้ใหญ่ ราคา 400 บาท เด็ก ราคา 200 บาท (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแบปลง)
สถานที่พักทางอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว มีบ้านพักไว้สำหรับนักท่องเที่ยว
ควรติดต่อสอบถามล่วงงหน้า

การเดินทาง ไปอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์
ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 ถึงหลักกิโลเมตรที่ 50 จะมีป้ายชี้ทางเข้า
สู่ที่ทำการอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตรถ้าจะไป
โดย รถประจำทาง สามารถขึ้นรถโดยสารจากขอนแก่นหรือหล่มสัก ซึ่งผ่าน
หน้าที่ทำการอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวทุก ๆ วัน

ข้อมุูลอ้างอิงและภาพบางส่วน จากกรมอุทยานแห่งชาติิน้ำหนาว
เรมาวดี เรียบเรียง 160312

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว
โทร. 0 5672 9002 
กรมอุทยานแห่งชาติิ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เขตบางเขน กรุงเทพฯ
โทร.0 2562 0760 www.dnp.go.th
ททท. พิษณุโลก, สุโขทัย, เพชรบูรณ์, อุตรดิตถ์
โทร.055-252-742 ถึง3 , 055-259-907
หรือสายด่วนท่องเที่ยว 1672
                            
จองที่พักออนไลน์ทั่วไทยจองที่พักออนไลน์ทั่วไทย สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์