remawadee g+blog remawadeeremawadee twitterremawadee facebook


เที่ยว 5 ภาค
ภาคเหนือ
+ เชียงใหม่
+ เชียงราย
+แม่ฮ่องสอน 
+ลำปาง
+เพชรบูรณ์
+พิษณุโลก
+อุทัยธานี 
+อุตรดิตถ์
+ตาก
+กำแพงเพชร
RemaHealth

ภาคอีสาน
+ชัยภูมิ
+เลย
+นครพนม 
+ร้อยเอ็ด
+มุกดาหาร
+โคราช
+บุรีรัมย์  
+บึงกาฬ
+ุบลราชธานี
+อุดรธานี
+สุรินทร์

ภาคตะวันออก
+เขาคิชฌกุฏ
+จันทบุรี
+ตราด
+ชลบุรี
+ระยอง


ภาคกลาง
+กรุงเทพฯ
+กาญจนบุรี
+ฉะเชิงเทรา  
+ชัยนาท
+ลพบุรี  
+นครปฐม
+ปทุมธานี
+ประจวบคีรีขันธ์
+อยุธยา
+ราชบุีรี
+สุพรรณบุรี
+สระบุรี
+นครนายก
+สระแก้ว
+ปราจีนบุรี
+เพชรบุรี
+สมุทรปราการ
+สมุทรสงคราม
+สมุทรสาคร
ภาคใต้
+กระบี่ 
+สงขลา
+ตรัง 
+นครศรีฯ
+สุราษฎร์ธานี
+นราธิวาส   
+ระนอง
+พัทลุง
พังงา
+ ภูเก๊ต
+ สตูล

คอลัมน์ท่องเที่ยว
+คู่มือดูนก บ้านนก
+ปีนเขาที่ไร่เลย
+
นกนางแอ่น
+
ตักบาตรเทโว
+เรือหัวโทง
อ่านบทความอื่น

ข้อมูลท่องเที่ยว
พยากรณ์อากาศ
แผนที่ประเทศไทย

สถานที่ท่องเที่ยวไทย  unseen thailand  Amazing Thailand
Custom Search
สถานที่ท่องเที่ยวทั่วไทย เที่ยว 5 ภาค อร่อยทั่วไทย unseen thailand
วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

วันพระบิดาแห่งฝนหลวง จัดขึ้นระหว่าง 12-15 พ.ย.2558 ณ ลานอเนก
ประสงค์ อาคารรัฐประสานศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ
ระหว่าง 07.00-18.00 น.

วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

ภายในงานมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานอื่น ๆ รวม
20 หน่วยงาน ร่วมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อ
ของแผ่นดิน ภายใต้แนวคิด "60 ปี พระเมตตาจากฟ้า สู่ประชาของแผ่นดิน" เพื่อเฉลิม
พระเกียรติในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558
นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรม อาทิ การให้ความรู้ทำเกษตรแบบง่ายคุณทำได้ การสาธิต
อาชีพเสริมด้านอาหารและการแปรรูปสมุนไพรเพื่อสุขภาพ กิจกรรมบันเทิง และการออก
ร้านจำหน่ายสินค้าของกลุ่มเกษตรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกว่า 150 ร้านค้า โดยพิธี
เปิดงานจัดขึ้นในวันที่ 12 พฤศจิกายน และจะมีพิธีวางพานพุ่มถวายราชสดุดี จากหน่วย
งานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน เวลา 07.30 น.

วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ตรงกับวันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุก ๆ ปี หลัง
จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชดำริโครงการฝนหลวง เมื่อวันที่
14 พฤศจิกายน 2498 นับตั้งแต่นั้น พระองค์ทรงทุ่มเทพระวรกายในการคิดค้น
วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการทำฝนหลวงจนประสบความสำเร็จ และช่วยให้
ประเทศชาติให้รอดพ้นวิกฤติภัยแล้งมาได้จนถึงปัจจุบัน

วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

ดังนั้น เพื่อแสดงความรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย
คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดย
กำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันพระบิดาแห่งฝนหลวง
เพื่อให้ประชาชนทั้งในปัจจุบัน และอนุชนรุ่นหลัง ได้มีโอกาสแสดงความ
จงรักภักดี ชื่นชมในพระบารมี และร่วมกันถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติในทุกปี

วันพระบิดาแห่งฝนหลวง
ภายในงานจำหน่ายผักผลไม้คุณภาพ

วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 0-2281-5955, 0-2281-5884

จองที่พักออนไลน์ทั่วไทยจองที่พักออนไลน์ทั่วไทย คอลัมน์ท่องเที่ยว