remawadee g+blog remawadeeremawadee twitterremawadee facebook


เที่ยว 5 ภาค
ภาคเหนือ
+ เชียงใหม่
+ เชียงราย
+แม่ฮ่องสอน 
+ลำปาง
+เพชรบูรณ์
+พิษณุโลก
+อุทัยธานี 
+อุตรดิตถ์
+ตาก
+กำแพงเพชร
RemaHealth

ภาคอีสาน
+ชัยภูมิ
+เลย
+นครพนม 
+ร้อยเอ็ด
+มุกดาหาร
+โคราช
+บุรีรัมย์  
+บึงกาฬ
+ุบลราชธานี
+อุดรธานี
+สุรินทร์

ภาคตะวันออก
+เขาคิชฌกุฏ
+จันทบุรี
+ตราด
+ชลบุรี
+ระยอง


ภาคกลาง
+กรุงเทพฯ
+กาญจนบุรี
+ฉะเชิงเทรา  
+ชัยนาท
+ลพบุรี  
+นครปฐม
+ปทุมธานี
+ประจวบคีรีขันธ์
+อยุธยา
+ราชบุีรี
+สุพรรณบุรี
+สระบุรี
+นครนายก
+สระแก้ว
+ปราจีนบุรี
+เพชรบุรี
+สมุทรปราการ
+สมุทรสงคราม
+สมุทรสาคร
ภาคใต้
+กระบี่ 
+สงขลา
+ตรัง 
+นครศรีฯ
+สุราษฎร์ธานี
+นราธิวาส   
+ระนอง
+พัทลุง
พังงา
+ ภูเก๊ต
+ สตูล

คอลัมน์ท่องเที่ยว
+คู่มือดูนก บ้านนก
+ปีนเขาที่ไร่เลย
+
นกนางแอ่น
+
ตักบาตรเทโว
+เรือหัวโทง
อ่านบทความอื่น

ข้อมูลท่องเที่ยว
พยากรณ์อากาศ
แผนที่ประเทศไทย

สถานที่ท่องเที่ยวไทย  unseen thailand  Amazing Thailand
Custom Search
สถานที่ท่องเที่ยวทั่วไทย เที่ยว 5 ภาค อร่อยทั่วไทย unseen thailand
วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

"จากเหตุการณ์ตามพระราชบันทึกดังกล่าว ได้กลายมาเป็นจุดเริ่มต้นของแนวพระราชดำริฝนหลวง
ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระสติปัญญา พระวรกาย และ
พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อค้นหาวิธีการในการสร้างฝนเทียม ทรงคิดค้นวิธีการที่จะเพิ่มประสิทธิ
ภาพการทำฝนหลวงอย่างต่อเนื่อง และพระราชทานคำแนะนำให้หน่วยงานฝนหลวงนำไปปฏิบัติจนสัม
ฤทธิ์ผลในการแก้ไขวิกฤตภัยแล้งได้ตลอดมาตราบจนถึงทุกวันนี้"

วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2545
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็น "พระบิดาแห่งฝนหลวง"
พร้อมกับกำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันพระบิดาแห่งฝนหลวง
ดังนั้นในโอกาสวันพระบิดาแห่งฝนหลวง วันที่ 14 พฤศจิกายนปีนี้ ซึ่งนับเป็นปีที่
60 แห่งการกำเนิดฝนหลวงพระราชทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้จัดงาน "60 ปี พระบิดาแห่งฝนหลวง 60 ปี
พระเมตตาจากฟ้า
" เพื่อถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัว องค์พระบิดาแห่งฝนหลวงขึ้น ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐประสาน
ศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร โดยจะมีพิธีวางพานพุ่มถวายราชสดุดีจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน ในวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน แต่เวลา 08.00 น.

วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

นอกจากนี้ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ และหน่วยงานอื่นๆ รวม 20 หน่วยงาน ยังร่วมกันจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
"ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน" ภายใต้แนวคิด "60 ปี พระเมตตา
จากฟ้า สู่ประชาของแผ่น
ดิน" เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสมหามิ่งมงคล 88
พรรษา 5 ธันวาคม และในวาระโครงการฝนหลวงพระราชทานมีอายุครบ 60 ปี ระหว่าง
วันที่ 12-15 พฤศจิกายน ตั้งแต่ 07.00– 18.00 น.โดยได้รับเกียรติจากนายเลิศวิโรจน์
โกวัฒนะ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานและพิธีลงนามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบันเทคโนโลยี
ป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กับ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เมื่อวันที่ในวันที่ 12
พฤศจิกายน เวลา 14.00 น.ที่ผ่านมา ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี
(อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

นอกจากการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แล้ว ภายในงาน
"60 ปี พระเมตตาจากฟ้า สู่ประชาของแผ่นดิน" ยังมีกิจกรรมคู่ขนานซึ่งเปี่ยมไปด้วย
สาระและความบันเทิงมากมาย อาทิ การเผยแพร่ความรู้เรื่องการทำเกษตรแบบประหยัดน้ำ
การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า การสาธิตอาชีพเสริมด้านอาหารและการแปรรูปสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
มินิคอนเสิร์ตเพลงพระราชนิพนธ์โดย สุชาติ ชวางกูร และเงาเสียงศิลปินดังที่ผลัดเปลี่ยน
กันมาให้ความบันเทิงทุกวัน รวมถึงการออกร้านจำหน่ายสินค้าจากเกษตรกรตัวจริง

วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

นายเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์ อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กล่าวว่า "การจัดงาน
วันพระบิดาแห่งฝนหลวงปีนี้ ถือเป็นโอกาสดีของประชาชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ที่จะมีโอกาสร่วมแสดงพลังถวายราชสดุดีและชื่นชมพระอัจฉริยภาพ พระปรีชาญาณ ของพระ
บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นที่ยกย่องและชื่นชมของนานาประเทศทั่วโลก

จึงอยากขอเชิญชวนประชาชนทุกคนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานในระหว่างวันที่ 12-15
พฤศจิกายนนี้ ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารบี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ
เขตหลักสี่ ตั้งแต่ 7 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็น

วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

ภายในมีการออกร้านมากกว่า 150 ร้าน มีสินค้ามากมายให้จับจ่ายใช้สอย อาืทิ
เสื้อผ้า กระเป๋าทอจากผ้าไหม เครื่องประดับต่างๆ ร่วมถึงอาหารการกินจากหลาย
จังหวัดเข้าร่วมในงานนี้

60ปี ฝนหลวงพระราชทาน

60ปี ฝนหลวงพระราชทาน

60ปี ฝนหลวงพระราชทาน

60ปี ฝนหลวงพระราชทาน


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 0-2281-5955, 0-2281-5884

จองที่พักออนไลน์ทั่วไทยจองที่พักออนไลน์ทั่วไทย คอลัมน์ท่องเที่ยว