remawadee g+blog remawadeeremawadee twitterremawadee facebook


เที่ยว 5 ภาค
ภาคเหนือ
+ เชียงใหม่
+ เชียงราย
+แม่ฮ่องสอน 
+ลำปาง
+เพชรบูรณ์
+พิษณุโลก
+อุทัยธานี 
+อุตรดิตถ์
+ตาก
+กำแพงเพชร
RemaHealth

ภาคอีสาน
+ชัยภูมิ
+เลย
+นครพนม 
+ร้อยเอ็ด
+มุกดาหาร
+โคราช
+บุรีรัมย์  
+บึงกาฬ
+ุบลราชธานี
+อุดรธานี
+สุรินทร์

ภาคตะวันออก
+เขาคิชฌกุฏ
+จันทบุรี
+ตราด
+ชลบุรี
+ระยอง


ภาคกลาง
+กรุงเทพฯ
+กาญจนบุรี
+ฉะเชิงเทรา  
+ชัยนาท
+ลพบุรี  
+นครปฐม
+ปทุมธานี
+ประจวบคีรีขันธ์
+อยุธยา
+ราชบุีรี
+สุพรรณบุรี
+สระบุรี
+นครนายก
+สระแก้ว
+ปราจีนบุรี
+เพชรบุรี
+สมุทรปราการ
+สมุทรสงคราม
+สมุทรสาคร
ภาคใต้
+กระบี่ 
+สงขลา
+ตรัง 
+นครศรีฯ
+สุราษฎร์ธานี
+นราธิวาส   
+ระนอง
+พัทลุง
พังงา
+ ภูเก๊ต
+ สตูล

คอลัมน์ท่องเที่ยว
+คู่มือดูนก บ้านนก
+ปีนเขาที่ไร่เลย
+
นกนางแอ่น
+
ตักบาตรเทโว
+เรือหัวโทง
อ่านบทความอื่น

ข้อมูลท่องเที่ยว
พยากรณ์อากาศ
แผนที่ประเทศไทย

สถานที่ท่องเที่ยวไทย  unseen thailand  Amazing Thailand
Custom Search
สถานที่ท่องเที่ยวทั่วไทย เที่ยว 5 ภาค อร่อยทั่วไทย unseen thailand
พระบรมสารีริกธาตุที่เต็กก่าจีจินเกาะ จังหวัดกรุงเทพฯ

เป็นกุศลสถานซึ่งเป็นหนึ่งในองค์กรสมาชิกของสมาคมสหมิตรการกุศล
เต็กก่า
แห่งประเทศไทย ที่ทำงานด้านการเผยแผ่ธรรมะและงานกุศลสง
เคราะห์ ในวันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2536 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จเป็นองค์ประธานใน
พิธีเปิดป้ายเทววิหาร ซึ่งได้ก่อสร้างเทววิหารที่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

จีจินเกาะ หรือ สมาคมเผยแผ่คุณธรรมเต็กก่าจีจินเกาะ

ภายในมีศาลาทรงจีนหลายหลัง ลักษณะทางสถาปัตยกรรมเป็นแบบจีนประยุกต์
ร่วมสมัย การจัดวางตำแหน่งสิ่งปลูกสร้างนั้นก็เป็นไปตามหลักฮวงจุ้ย เทวรูปของ
เทพเจ้า และรูปเซียนต่างๆ เป็นงานหล่อด้วยเนื้อทองสำริดแท้

จีจินเกาะ หรือ สมาคมเผยแผ่คุณธรรมเต็กก่าจีจินเกาะ คลิกที่ภาพ

พระมหาธาตุเจดีย์พระจอมชาตรีไทยจีนเฉลิม โดดเด่นเห็นชัดแต่ไกล
ซึ่งเป็นพระมหาเจดีย์แบบจีนที่สูงเด่นเป็นสง่าถึง 8 ชั้น สามารถขึ้นไปชม
วิวทิวทัศน์อันสวยงามริมแม่น้ำเจ้าพระยา มีพิธีเปิดพระมหาธาตุเจดีย์พระ
จอมชาตรีไทยจีนเฉลิม
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2544 โดยสมเด็จ
พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงพระเมตตา
เสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธี ในวาระครบรอบ 50 ปี การก่อตั้ง สมาคม
เผยแผ่คุณธรรมเต็กก่าจีจินเกาะ


จีจินเกาะ หรือ สมาคมเผยแผ่คุณธรรมเต็กก่าจีจินเกาะ

ซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้างพระเจดีย์นี้ขึ้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมงคลสมัยที่ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 72
พรรษา ด้านบนของพระมหาเจดีย์เป็นที่ประดิษฐานสิ่งสำคัญก็คือ พระบรม
สารีริกธาตุ
และแผ่นหินกลมๆที่สื่อถึงความเชื่อของลัทธิเต๋าในเรื่องของบ่อเก็ก
หรือความว่างเปล่านั้นเอง นอกจากนี้ด้านในพระมหาเจดีย์ในแต่ละชั้นจะมีภาพ
วาดและบทกวีของเต๋า และรูปหล่อเทพเจ้าและปรมาจารย์คนสำคัญๆ เช่น พระ
สังกัจจายน์ เจ้าพ่อเสือ และปรมาจารย์องค์อื่นๆให้ได้กราบไหว้กันอีกด้วย


นอกจากพระมหาธาตุเจดีย์พระจอมชาตรีไทยจีนเฉลิม ยังมีที่ศาลาทรงจีน
หลังใหญ่ก็ถือว่าสวยงามและโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมแบบจีน ภายในชั้นแรก
ของศาลานี้ เป็นที่ประดิษฐานเทพเจ้าหลายองค์อาทิ พระสังกัจจายน์ ที่มี
ลักษณะเด่นรูปร่างที่อ้วนท้วนสมบูรณ์พูนสุขและมีใบหน้าที่เบิกบานยิ้มแย้ม
แจ่มใส ด้านหลังพระสังกัจจายน์เป็นปรมาจารย์ที่สำคัญของชาวจีน

เมื่อไหว้เทพเจ้าในชั้นแรกแล้ว เดินขึ้นบันไดด้านข้างมายังชั้นที่สอง จัดทำ
เป็นเสมือนถ้ำ ซึ่งภายในถ้ำก็เป็นที่ประดิษฐานปรมาจารย์ในสายเต็กก่าอีก
หลายองค์ด้วยกัน อาทิ เทพาจารย์ โง้ว มั่ง อู๊ บูรพาจารย์ซ้องไต้ฮง เทพา
จารย์เตียว เฮี่ยง ท้ง เป็นต้น

จากนั้นด้านนอกที่เป็นระเบียงเปิดโล่งนอกจากจะสามารถชมความงามของ
พระมหาธาตุเจดีย์พระจอมชาตรีไทยจีนเฉลิมในมุมสูงและบริเวณภายใน
สมาคมจนไปถึงแม่น้ำเจ้าพระยา ด้านขวาของระเบียงเป็นหอกลอง และหอ
ระฆังอยู่ทางด้านซ้าย ส่วนตรงประตูทั้งสองข้างยังมีรูปปั้นนกกระเรียนที่เป็น
สัญลักษณ์ของการอายุยืน สำหรับชั้นถัดไปมีรูปปั้นกวางซึ่งเป็นสัญลักษณ์
ของยศฐาบรรดาศักดิ์ ห้องภายในก็ประดิษฐานรูปเคารพเทพ 3 องค์ด้วยกัน

ข้อมูลจาก
http://www.manager.co.th/Travel/ViewNews.aspx?NewsID
=9530000143597
ภาพ remawadee.com

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
สำนักงาน ททท.ภาคกลางเขต 
8
โทร.0 3731 2282, 0 3731 2284

จองที่พักออนไลน์ทั่วไทยจองที่พักออนไลน์ทั่วไทย สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกรุงเทพฯ