remawadee g+blog remawadeeremawadee twitterremawadee facebook


เที่ยว 5 ภาค
ภาคเหนือ
+ เชียงใหม่
+ เชียงราย 
+แม่ฮ่องสอน 
+ลำปาง
+เพชรบูรณ์
+พิษณุโลก
+อุทัยธานี 
+อุตรดิตถ์
+ตาก
+กำแพงเพชร

RemaHealth

ภาคอีสาน
+ชัยภูมิ
+เลย
+นครพนม 
+ร้อยเอ็ด
+มุกดาหาร
+โคราช
+บุรีรัมย์
+บึงกาฬ
+อุบลราชธานี
+อุดรธานี
+สุรินทร์

ภาคตะวันออก
+เขาคิชฌกุฏ
+จันทบุรี
+เกาะกูด ตราด
+ชลบุรี
+หาดทรายแก้ว ระยอง


ภาคกลาง
+กรุงเทพฯ
+กาญจนบุรี
+ฉะเชิงเทรา  
+ลพบุรี  
+นครนายก
+นครปฐม
+ปทุมธานี
+ประจวบ
+อยุธยา
+ราชบุีร
+สุพรรณบุรี
+สระบุรี
+สระแก้ว
+เพชรบุรี
+สมุทรปราการ
+สมุทรสงคราม
+สมุทรสาคร

ภาคใต้
+ กระบี่ 
+สงขลา
+ตรัง 
+นครศรีธรรมราช
+เกาะเต่า
+สุราษฎร์ธานี
+ป่าฮาลาบาลา 
+ระนอง
+พัทลุง
พังงา
+ภูเก๊ต
+สตูล

ข้อมูลท่องเที่ยว
พยากรณ์อากาศ
แผนที่ประเทศไทย

สถานที่ท่องเที่ยวไทย  unseen thailand  Amazing Thailand
Custom Search
สถานที่ท่องเที่ยวทั่วไทย เที่ยว 5 ภาค อร่อยทั่วไทย unseen thailand


ปราสาทตาควาย เป็นปราสาทหินศิลาแลง  หันหน้าไปทางทิศตะวันออก  สำหรับผังของปราสาท
นั้น เป็นรูปกากบาท มีส่วนฐานต่ำ ส่วนล่างสุดก่อด้วยศิลาแลง ส่วนบนก่อด้วยศิลาทรายทั้งหมด หลัง
คาห้องครรภคฤหะ ก่อเป็นทรงพุ่มยอดปรางค์ ซ้อนลดหลั่นกันขึ้นไป 5 ชั้น ส่วนหลังคามุขก่อเป็นรูป
ประทุน จรดหน้าบันทั้ง 4 ด้าน


ภายในห้องมีประติมากรรม ลักษณะคล้ายสวายยัมภูวลึงค์ 1 ชิ้น   ปราสาทตาควายยังเป็นปราสาท
หลังเดียวโดด ๆ  ไม่มีอาคารประกอบอื่น ๆ ทำให้เชื่อว่า ปราสาทตาควาย เป็นปราสาทที่ยังสร้างไม่
เสร็จสมบูรณ์ดังเช่นปราสาทอื่น ๆ เพียงแต่ทำการก่อขึ้นรูปไว้เท่านั้นยังมิได้มีการขัดแต่งผิวหิน หรือ
แกะสลักลวดลายใด ๆ จึงทำให้ปราสาทตาควายยังคงรูปอยู่ได้  โดยไม่ถูกทำลายหรือถูกลักลอบ
กะเทาะชิ้นส่วนต่าง ๆ ไป เช่นที่เกิดขึ้นกับปราสาทอื่น ๆ ตามแนวชายแดน 


และการที่ไม่ปรากฏลวดลายอย่างหนึ่งอย่างใดนั้นทำให้กำหนดอายุปราสาทตาควายได้แต่เพียง
กว้าง ๆ โดย การดูจากรูปทรงของตัวปราสาททำให้คาดว่า น่าจะอยู่ในราวช่วงปลายสมัยนครวัด
ตอนต้นสมัยบายน หรือรัชกาลพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 ถึงรัชกาลพระเจ้าชัยวรมันที่ 7พื้นที่ตั้งของ ปราสาทตาควาย เป็นพื้นที่แบ่งเขตแดนระหว่างไทย-กัมพูชาเคยมีเหตุพิพาม แต่ 2
ฝ่ายสามารถตกลงกันได้ ตั้งแต่ประมาณกลางเดือนมิถุนายน 2554 และอนุญาตให้นักท่องเที่ยว
และ ประชาชนทั่วไปสามารถเดินชมความงดงามของปราสาทตาควายได้ โดยการเดินเท้าเข้า
ไปที่ปราสาทตาควาย ด้วยระยะทาง 1 กิโลเมตร โดยมีกองร้อยทหารพราน และทหารหน่วย
เฉพาะกิจเข้าดูแลพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวและประชาชน

การเดินทางไปปราสาทตาควาย จ.สุรินทร์

ปราสาทตาควาย ตั้งอยู่ที่อำเภอพนมดงรัก อยู่ทางด้านตะวันออกของปราสาทตาเมือนธม
ตามเส้นทางเดินรถยนต์ประมาณ 25.5 กิโลเมตรหรือ 59 นาที

ภาพจากsurin.mots.go.th www.oknation.net

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ททท.สำนักงานจังหวัดสุรินทร์
โทร. 04451-4447-8,04451-8529
หรือสายด่วนท่องเที่ยว 1672
จองที่พักทั่วไทย สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร