unseen  thailand


สถานที่ท่องเที่ยวไทย
เที่ยว77 จังหวัด
จองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
ที่กินที่เที่ยว
UNSEEN THAILAND

remawadee.com


สถานทีท่องเที่ยวไทย

ภาคเหนือ
ออบหลวง เชียงใหม่
พระธาตุดอยตุง เชียงราย
ปาย แม่ฮ่องสอน
วัดพระธาตุหริภูญชัย ลำพูน
พระธาตุช่อแฮ  แพร่
กิ่วฝิ่น ลำปาง
เขาค้อ เพชรบูรณ์
พระธาตุภูมินทรน่าน
น้ำตกภูซาง พะเยา
ภุหินร่องกล้า พิษณุโลก
หุบป่าตาด อุทัยธาน
ภูสอยดาว อุตรดิตถ์
น้ำตกทีลอซู ตาก
ช่องเย็น กำแพงเพชร

สถานที่ท่องเที่ยวไทย
ภาคอีสาน

กระเจียวบานที่ ชัยภูมิ
ภูหลวง เลย
พระธาตุพนม นครพนม
พระมหาเจดีย์ชัยมงคล
ภูผาเทิบ มุกดาหาร
ปราสาทหินพิมาย
โคราช
ปราสาทหินพนมรุ้ง บุรีรัมย์
บวชนาคช้าง สุรินทร์
ภูทอก บึงกาฬ
9000 โบกุบลราชธานี

สถานที่ท่องเที่ยวไทย
ภาคตะวันออก

เขาคิชฌกุฏ จันทบุรี
หาดแหลมเสด็จ

เกาะกูด ตราด
ตลาดอ่างศิลา ชลบุรี
ก๋วยเตี๋ยวลำปาง ระยอง

สถานที่ท่องเที่ยวไทย
ภาคกลาง

วัดพระแก้ว กรุงเทพฯ
ช่องไฟนรก กาญจนบุรี
หลวงพ่อโสธร ฉะเชิงเทรา 
สวนนกชัยนาท ชัยนาท
อุทยานพระพิฆเนศ  นครนายก 
พระราชวังนามจันทร
เจดีย์หอย ปทุมธานี
ดูเหยี่ยว 360 องศา ประจวบ
ห่มผ้าหลวงพ่อโต อยุธยา 
โป่งยุบ ราชบุรี
พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ

บ้านริมคลอง สมุทรสงคราม
พระพุทธรูปทองคำ สระบุร
ตลาดโรงเกลือ สระแก้ว
พระนครคีรี เพชรบุรีสถานที่ท่องเที่ยวไทย
ภาค ใต
สุสานหอย 
กระบี่ 
สวนสัตว์สงขลา  สงขลา
ปะการังเทียม ตรัง 
ป่าเฟิร์นโบราณ นครศรีฯ
เกาะเต่า สุราษฎร์ธานี
ตะเลาะมาเนาะ  นราธิวาส
ห้วยน้ำร้อน  ระนอง
เขาอกทะลุ พัทลุง
เกาะพระทอง พังงา
หาดป่าตอง  ภูเก๊ต
เกาะหินซ้อน  สตูล

วัน เวลาพิสูจน์คน
Travel To Thaland


 

 

สถานที่ท่องเที่ยวไทย  unseen thailand  Amazing Thailand
Custom Search

วิหารเทพสถิตพระกิติเฉลิม หรือ ศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ ชลบุรี


วัดนาจา หรือวิหารแทพสถิต เป็นวิหารที่ประดิษฐานของเหล่าปวงเทพสมดั่งชื่อ
วิหารเทพสถิตพระกิติเฉลิมศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ เมื่อก่อนเป็นเพียงศาลเล็กๆ
แต่มีความศักดิ์สิทธิ์ ผู้คนเลื่อมใสศรัทธามาก จึงได้มีการสร้างเป็นวิหารสี่ชั้น ขึ้นแทน
ศาลเดิมและ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติครบรอบ 72 พรรษาของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว และเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2541 สมเด็จพระสังฆราชฯเสด็จมาเป็น
ประธานพิธีเททองหล่อพระพุทธ 7 องค์   และพระราชทานนามศาลเจ้าแห่งนี้ว่า
วิหารเทพสถิตพระกิติเฉลิม


รวมภาพวิหารเทพสถิตพระกิติเฉลิม
สถานที่ท่องเที่ยวไทย

วิหารเทพสถิตพระกิติเฉลิม หรือ ศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ ชลบุรี
วิหารเทพสถิตพระกิติเฉลิม หรือ ศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ

เนื่องจากภายในวิหารห้ามถ่ายรูปจึงมีแต่รูปภายนอกเท่านั้น
วิหารเทพสถิตพระกิติเฉลิม หรือ ศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ

วิหารเทพสถิตพระกิติเฉลิม เป็นวิหาร 4 ชั้น

ชั้นที่ 1 เป็นที่ประดิษฐานของพระแม่กวนอิม และยังมีองค์ดวงดวงเทพพระเคราะห์
( องค์ไท้ส่วย ) ทั้งหมด 60 องค์ พระศรีอริยเมตไตรยโพธิสัตว์

ชั้นที่ 2 เป็นที่ประดิษฐานขององค์เทพเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ ทั้ง 3 ปางที่จำลอง
มาจากมณฑลเสฉวนจากประเทศจีน และยังมีรูปเหมือนองค์เทพเจ้าหน่าจาซา
ไท้จื้อปางประสูติ ปางปราบมารนั่งบัลลัง และรูปแกะสลัก มหาโพธิสัตว์กวนอิม
หยกขาว หรือ พระอวโลกิเตศวร จากประเทศพม่า

พระแม่กวนอิม
มีสมญานามว่า มหาเมตตา กรุณา และยังมีองค์เต๋า เล่าหง่วงกุง
(พระมารดาแห่งดวงดาว ) องค์กิ้วอ้วงฮุกโจ้ว องค์หนึ่งออเนี่ยเนี้ย องค์เทียงโหงว
เซี้ยบ้อ องค์อุ่ยท้อผ่อสัก และ องค์เทพเจ้ากวนอู

วิหารเทพสถิตพระกิติเฉลิม หรือ ศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ

ชั้นที่
3 เป็นที่ประดิษฐานขององค์เง็กเซียนฮ่องเต้ ผู้เป็นใหญ่แห่งสรวงสวรรค์
และยังพระแม่ธรณี องค์ฮั่วท้อเซียนซือ องค์ไท้อิกกิวโค่วกิ่วหลั่งเทียงจุง องค์
ไท้เสียงเหล่ากุง องค์ไท้แป๊ะกิมแซ ซึ่งเป็นองค์เทพเจ้าที่ชาวจีนให้ความเคารพ
นับถือ และยังมีมหาโพธิสัตว์กวนอิม หรือพระอวโลกิเตศวร อีกหลายปาง ซึ่ง
ประดิษฐานอยู่ทางด้านอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
นาถ 72 พรรษา

วิหารเทพสถิตพระกิติเฉลิม หรือ ศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ

ชั้นที่ 4 เป็นชั้นที่สูงสุดเป็นที่ประดิษฐานรูปปั้นองค์ประธานหรือองค์พระศรีศากย
มุนีพระพุทธเจ้า องค์พุทธเจ้าอีก 5 พระองค์ องค์สมเด็จพระอนุตรธรรมมารดา
องค์ท่านเป็นผู้ให้กำเนิดแก่จักรวาลทั้งปวง พระศรีศากยมุนีพระพุทธเจ้า พระ
สมันตภัทรโพธิสัตว์ พระมันชุศรีโพธิสัตว์ สมเด็จพุทธมารดาแดนสระทิพย์ และ
องค์กวงกึงเล่าโจ้ สมเด็จพระพุทธมารดาแห่งดวงดาว รวมถึงเป็นที่ประดิษฐาน
ซำป้อ หรือ ซาเสี่ยฮุก องค์พระอมิตาพระพุทธเจ้า องค์พระมหาโพธิสัตว์กวนอิม

วิหารเทพสถิตพระกิติเฉลิม หรือ ศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ

ในที่เป็นวันเทศกาลและงานประจำปีศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ จะมีผู้คนมา
สักการะกันมากมาย อย่างเช่น เทศกาลตรุษจีน เทศกาลขึ้นปีใหม่ของจีนและ
เทศกาลศีลกินเจซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในวันที่ 1 ถึง 9 ของเดือนเก้าตาม
ปฏิทินจีนเป็ต้น เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 7.00 - 18.00 น.

วิหารเทพสถิตพระกิติเฉลิม หรือ ศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ

การเดินทางไปวิหารเทพสถิตพระกิติเฉลิม ชลบุรี
จากบางแสน มุ่งหน้าไปอ่างศิลาใช้ถนนบางแสนสาย 2 เลี้ยวเข้าถนนบางแสน
อ่างศิลา
ขับตรงไปจนผ่านโรงเรียนบ้านปากคลอง ก็จะเห็นวิหารเทพสถิตพระ
กิติเฉลิม
(ศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ)

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ วิหารเทพสถิตพระกิติเฉลิม
1/13 หมู่ 5 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์: 038-398-381 - 3, 038-398-399

เที่ยว 77 จังหวัด  UNSEEN THAILAND ที่กินที่เที่ยว
โครงการพระราชดำริ บทความท่องเที่ยวเที่ยวชลบุรี

รักในหลวง

โครงการพระราชดำร

UNSEEN THAILAND
ดินแดนมหัศจรรย์ แฝงตัวซ่อนเร้น
ณ ที่แห่งหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวไทย

สถานที่ท่องเที่ยวไทย
UNSEENภาคกลาง

พระพุทธรูปสแตนเลส
ราชินีเจดียเอเซียอาคเนย์
พระบาทมงคล108 
จิตรกรรมฝาผนังยาวที่สุดในโลก 
เมืองบาดาล สังขละบุรี
ถ้าเสาหินลำคลองงู กาญจนบุรี
เกาะกระดาด ตราด

สถานที่ท่องเที่ยวไทย
UNSEEN ภาคอีสาน


3000โบก ภาพเขียนสีพันปี 
น้ำตกแสงจันทร์ น้ำตกตกรู
ทับหลังนารายณ์บรรทมศิลป์ 
แสงแรกแห่งตะวันผาแต้ม
ละลุ สระแก้ว 
คุนหมิงเมืองไทย

สถานที่ท่องเที่ยวไทย
UNSEENภาคใต้

มัลดีฟเมืองไทย สตูล
ถ้ามรกต
ทะเลแหวก
ปู่ไก่ที่มีเสียงเหมือนลูกเจี๊ยบ
กัลปังหาน้ำตื้นunseen  thailandบทความสุขภาพ
 


  

 
Copyright 2010 remawadee.com, Allrights reserved by REMAWADEE