remawadee g+blog remawadeeremawadee twitterremawadee facebook
เที่ยวน่าน
+I sugar bakery
+พระธาตุภูมินทร
+ครัวฮังนก ริมน้ำน่าน
+พระธาตุแช่แห้ง
พระธาตุประจำปีเถาะ

ภาคเหนือ
+เวียงกุมกาม   
+พระธาตุดอยตุง 
+ปายแคนย่อน+แม่ฮ่องสอน 
+กิ่วฝิ่น ลำปาง
+เขาค้อ เพชรบูรณ์
+ภุหินร่องกล้า+พิษณุโลก
+อุทัยธานี 
+ภูสอยดาว 
+น้ำตกทีลอซู ตาก
+ช่องเย็น กำแพงเพชร

ภาคอีสาน
+มอหินขาว ชัยภูมิ
+ภูหลวง เลย
+พระธาตุพนม 
+พระมหาเจดีย์ชัยฯ
+ภูผาเทิบ มุกดาหาร
+วิหารพระไตรปิฏก+โคราช
+ปราสาทหินพนมรุ้ง
+ภูทอก บึงกาฬ
+9000 โบก+อุบลราชธานี
+ทะเลบัวแดง
อุดรธานี

ภาคตะวันออก
+เขาคิชฌกุฏ
+จันทบุรี
+เกาะกูด ตราด
+ตลาดอ่างศิลา 
+หาดทรายแก้ว

ภาคกลาง
+วัดพระแก้ว กทม.
+เขาช้างเผือก
+กาญจนบุรี
+หลวงพ่อโสธร  
+สวนนกชัยนาท 
+ทุ่งทานตะวัน  
+อุทยานพระพิฆเนศ 
+พระราชวังนามจันทร
+เจดีย์หอย ปทุมธานี
+ดูเหยี่ยว 360 องศา
+ประจวบคีรีขันธ์
+ห่มผ้าหลวงพ่อโต
+โป่งยุบ ราชบุีรี
+ช้างเอราวัณ+พระพุทธรูปทองคำ
+ตลาดโรงเกลือ

+สระแก้ว
+พระนครคีรี 
+เพชรบุรี

ภาคใต้
+สุสานหอย กระบี่ 
+พญานาคพ่นน้ำ 
+ปะการังเทียม ตรัง 
+ป่าเฟิร์นโบราณ
+เกาะเต่า
+สุราษฎร์ธานี
+ป่าฮาลาบาลา 
+ระนองแคนย่อน
+ระนอง
+ล่องแก่งหนามแดง
+พัทลุง
+หมู่เกาะสิมิลััน 
+ พังงา

+หาดป่าตอง  
+ ภูเก๊ต

+เกาะหลีเป๊ะ 
+ สตูล

ARTICLE
+วันข้าวและชาวนา
+คู่มือดูนก บ้านนก
+ปีนเขาที่ไร่เลย
+
พระพุทธรูปสี่มุมเมือง
+
นางพญาเสือโคร่ง
+
ตำนานรักนกนางแอ่น+เรือหัวโทง
อ่านบทความอื่น


ภาพดอกไม้ทั่วไทย
+ดอกไม้แห่งภูหลวง +ดอกไม้สีม่วงฤดูฝน
+ปีนภูดูดอกไม้
+ทุ่งกระเจียวสุพรรณ
+ดอกกระเจียวชัยภูมิ
รวมภาพสวยเมืองไทย1รวมภาพสวยเมืองไทย2


พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน

เป็นอาคารแบบยุโรปในสมัยรัชกาลที่ 5 ผสมผสานกับสถาปัตยกรรมท้องถิ่นเมืองน่าน เดิมเป็น “หอคำ” ซึ่งเป็น
ที่ประทับและที่ว่าราชการของพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชฯ เจ้าผู้ครองนครน่าน สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2475 ใช้เป็นที่
ตั้งศาลากลางจังหวัดแห่งแรกของจังหวัดน่าน ต่อมาในปี พ.ศ. 2517 อาคารแห่งนี้ได้รับการปรับปรุงอีกครั้งให้
เป็นสถานที่ตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน

ภาพใหญ่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่านพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน ลักษณะการจัดพิพิธภัณฑ์จะใช้แสงธรรมชาติเข้าช่วย ตัวอาคารโปร่งมีหน้า
ต่างโดยรอบ ผู้มาเที่ยวจะรู้สึกเหมือนเดินอยู่ในบ้านมากกว่าพิพิธภัณฑ์ ทำให้เพลิดเพลินในการเดินชมสิ่ง
ของที่จัดแสดง ภายในพิพิธภัณฑ์แบ่งเป็น 2 ชั้น ชั้นล่างจัดแสดงชีวิตความเป็นอยู่ของชนเผ่าต่าง ๆ ใน
จังหวัดน่าน รวมทั้งเทศกาลงานประเพณีที่สำคัญของจังหวัด เช่น การสืบชะตา การแข่งเรือ ส่วนชั้นบนจัด
แสดงโบราณวัตถุสมัยต่าง ๆ ที่พบในจังหวัดน่าน ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ จนถึงยุคเจ้าผู้ครองนครน่าน


พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน - พระพุทธรูปทรงเครื่องศิลปะรัตนโกสินทร์

ส่วนชั้นบนจัดแสดงโบราณวัตถุสมัยต่าง ๆที่พบในจังหวัดน่าน ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ จนถึงยุคเจ้าผู้ครอง
นครน่าน โบราณวัตถุที่สำคัญ ได้แก่ งาช้างดำ วัตถุมงคลคู่บ้านคู่เมืองน่าน  เป็นงาช้างข้างซ้าย ยาว 94 เซน
ติเมตร วัดโดยรอบส่วนที่ใหญ่สุดได้ 47 เซนติเมตร มีน้ำหนัก 18 กิโลกรัม ได้มาในสมัยพระยาการเมืองเจ้าผู้
ครองนครน่านองค์ที่ 5  เครื่องปั้นดินเผาเคลือบ อายุราวพุทธศตวรรษที่ 21 จากเตาเผาบ่อสวก ตำบลสวก อำเภอเมือง น่าน พระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะล้านนา อิทธิพลศิลปะพม่า พุทธศตวรรษที่ 25 พานพระศรี
เครื่องเงินลงยา ซึ่งเป็นเครื่องประกอบอิสริยยศของเจ้าผู้ครองนครน่านองค์สุดท้าย หีบพระธรรมไม้แกะสลัก ฝีมือช่างสกุลน่าน   สมุดข่อยอาณาจักรหลักคำกฎหมายเมืองน่าน  ครุฑยุคนาค ฝีมือช่างล้านนา ตู้เก็บ
พระธรรมคัมภีร
งาช้างดำ วัตถุมงคลคู่บ้านค
ู่เมืองน่าน - ตู้เก็บพระธรรมคัมภีร์ - หีบพระธรรม ไม้แกะสลัก

+ศิลาจารึกหลักที่ 64 อักษรสุโขทัย กล่าวถึงการกระทำสัตย์สาบานช่วยเหลือซึ่งกันและกันเมื่อเกิดศึก
สงครามระหว่างเจ้าพระยาผากอง เจ้าผู้ครองนครน่าน และพระมหาธรรมราชาที่ 2 กษัตริย์แห่งสุโขทัย
+ศิลาจารึกหลักที่ 74 อักษรธรรมล้านนา กล่าวถึงพญาพลเทพกุรไชย เจ้าเมืองน่าน ได้ทำการบูรณะ
พระมหาวิหารให้วัดหลวงกลางเวียง (วัดช้างค้ำ)


พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน
อยู่ที่ถนนผากอง ตรงข้ามกับวัดพระธาตุช้างค้ำ ใกล้กับวัดภูมินทร์

การเดินทางไปพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน
จากทางหลวงหมายเลข 1080 เข้าสู่ตัวเมืองน่าน ตามถนนมหายศ เมื่อผ่านวัดสวนตาล แยกขวาเข้าถนน
ผากอง ผ่านเทศบาลเมืองน่าน วัดภูมินทร์อยู่ทางด้านขวามือ และจะเห็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน
อยู่ใกล้ๆกัน


ภาพใหญ่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว น่าน โทร 0 5471 0216
สำนักงาน ททท. ภาคเหนือ เขต 2 โทร 0 5371 7433-4
หรือ ททท.น่าน  05452 1118-9, 0 5452 1127
สายด่วนท่องเที่ยว 1672