unseen thailand

สถานที่ท่องเที่ยวไทย
เที่ยว77 จังหวัด
จองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
ที่กินที่เที่ยว
UNSEEN THAILAND

remawadee.com

สถานทีท่องเที่ยวไทย
ภาคเหนือ
ออบหลวง เชียงใหม่
พระธาตุดอยตุง เชียงราย
ปาย แม่ฮ่องสอน
วัดพระธาตุหริภูญชัย ลำพูน
พระธาตุช่อแฮ  แพร่
กิ่วฝิ่น ลำปาง
เขาค้อ เพชรบูรณ์
พระธาตุภูมินทรน่าน
น้ำตกภูซาง พะเยา
ภุหินร่องกล้า พิษณุโลก
หุบป่าตาด อุทัยธาน
ภูสอยดาว อุตรดิตถ์
น้ำตกทีลอซู ตาก
ช่องเย็น กำแพงเพชร

สถานที่ท่องเที่ยวไทย
ภาคอีสาน

กระเจียวบานที่ ชัยภูมิ
ภูหลวง เลย
พระธาตุพนม นครพนม
พระมหาเจดีย์ชัยมงคล
ภูผาเทิบ มุกดาหาร
ปราสาทหินพิมาย
โคราช
ปราสาทหินพนมรุ้ง บุรีรัมย์
บวชนาคช้าง สุรินทร์
ภูทอก บึงกาฬ
9000 โบกุบลราชธานี

สถานที่ท่องเที่ยวไทย
ภาคตะวันออก

เขาคิชฌกุฏ จันทบุรีหาดแหลมเสด็จ
เกาะกูด ตราด
ตลาดอ่างศิลา ชลบุรี
ก๋วยเตี๋ยวลำปาง ระยอง

สถานที่ท่องเที่ยวไทย
ภาคกลาง

วัดพระแก้ว กรุงเทพฯ
ช่องไฟนรก กาญจนบุรี
พระพิฆเนศปางนอน
สวนนกชัยนาท ชัยนาท
เขื่อนขุนด่านฯ นครนายก
พระราชวังนามจันทร
เจดีย์หอย ปทุมธานี
ดูเหยี่ยว 360 องศา ประจวบ
ห่มผ้าหลวงพ่อโต อยุธยา
โป่งยุบ ราชบุร
พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ
บ้านริมคลอง สมุทรสงคราม
พระพุทธรูปทองคำ สระบุร
ตลาดโรงเกลือ สระแก้ว
พระนครคีรี เพชรบุรี

สถานที่ท่องเที่ยวไทย
ภาค ใต้

ป่าเขานอจู้จี๋ กระบี่ ศาลกรมหลวงชุมพร
ถ้ามรกต ตรัง
ป่าเฟิร์นโบราณ
เชี่ยวหลาน สุราษฎร์ธานี
ป่าฮาลาบาลา นราธิวาส
พลับพลึงธาร ระนอง
วังเจ้าเมืองพัทลุง
หมู่เกาะสิมิลััน พังงา
พระผุด ภูเก๊ต

วัน เวลาพิสูจน์คน
Travel To Thaland
ข้อมูลท่องเที่ยว
     airway
unseenthailand
Contact us/About us
unseenthailand


 

 


เรมาวดี.คอม


สะพานมิตรภาพไทยลาว หนองคาย-เวียงจันทน์

 


 • สะพานมิตรภาพไทยลาว หนองคาย-เวียงจันทน์

  20 ปีสะพานไทย-ลาว หนองคาย เวียงจันทน์ 100สัมพันธ์สองฝั่งโขง
  นิทรรศการภาพถ่าย เชื่อมสัมพันธ์ 20 ปีสะพานไทย-ลาว กับนิทรรศการ
  ภาพถ่าย หนองคาย เวียงจันทน์ ร้อยสัมพันธ์สองฝั่งโขง ที่จังหวัด
  หนองคาย กับนครหลวงเวียงจันทน์ จัดแสดงผลงานภาพถ่ายของช่าง
  ภาพไทย และช่างภาพลาวกว่า 20 ภาพ  เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบ
  รอบ 20 ปี การเปิดใช้สะพานมิตรภาพไทย-ลาว และส่งเสริมความสัม
  พันธ์ ซึ่งภาพถ่ายที่จัดแสดง เป็นภาพที่สื่อถึงความสัมพันธ์ของ 2 ประ
  เทศ ที่เชื่อมโยงกันทั้งวิถีชีวิต ชุมชนภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณีศิลปะ
  วัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ของจังหวัดหนองคายและเวียง
  จันทน์
      จัดแสดงตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 29 กันยายน 2556 ที่ ห้องตึก
  เก่าเล่าเรื่อง สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ มิวเซียมสยาม ถนน
  สนามไชย โดยเปิดให้เข้าชมฟรี


  สะพานมิตรภาพไทยลาว หนองคาย-เวียงจันทน์


 • สะพานมิตรภาพไทยลาว เป็นสะพานข้ามแม่น้ำโขงขนาดใหญ่แห่ง
  แรก ระหว่างหนองคายและเวียงจันทน์ โดยเชื่อมต่อเทศบาลเมือง
  หนองคาย ประเทศไทยเข้ากับบ้านท่านาแล้งนครหลวงเวียงจันทน
  สาธารณรัฐประชาชนลาว ตัวสะพานมีความยาว 1,170 เมตร มีทางรถ
  2 ช่องจราจร ทางเดิน 2 ช่องทาง และทางรถไฟกว้าง 1.000 เมตร 1
  ราง ใช้งบประมาณก่อสร้าง 30,000,000 ดอลลาร์สหรัฐสร้างขึ้นด้วย
  ความร่วมมือของ 3 ประเทศ คือ ออสเตรเลีย ลาว และไทย เป็นสะพาน
  ที่สร้างความสัมพันธ์ระหว่างไทยลาว ให้กระชับแนบแน่น
  ยิ่งขึ้นทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
  สะพานมิตรภาพไทยลาว หนองคาย-เวียงจันทน์
  เป็นสะพานที่กระชับ
  ความสัมพันธ์ระหว่างไทยลาว ให้แนบแน่นยิ่งขึ้นทั้งทางด้านเศรษฐกิจ
  สังคม และวัฒนธรรม  สะพานมิตรภาพไทยลาว หนองคาย-เวียงจันทน์
  มีพิธีเปิดเมื่อวันที่ 8
  เมษายน พ.ศ. 2537 โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ฯเดชพระมหากษัตริย์
  แห่งประเทศไทย และนายหนูฮัก พูมสะหวัน ประธานประเทศลาวนักท่อง
  เที่ยวสามารถเดินชมความสวยงามสะพานมิตรภาพไทย ลาวได้ถึงกลาง
  สะพาน แต่ถ้าหากต้องการข้ามแดนไป ต้องทำบัตรผ่านแดนและเสียค่า
  ธรรมเนียมที่ศาลากลางจังหวัดหนองคายด้วยตัวเอง สอบถามเพิ้มเติม
  ได้ที่  โทร. 042 - 411 – 778 ด่าน  เปิด  06.00  -  22.00  น.  ( ทุกวัน )


  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
  ททท. หนองคาย 0 4232 5406-7
  หรือสายด่วนท่องเที่ยว 1672

เที่ยว 77 จังหวัด  UNSEEN THAILAND ที่กินที่เที่ยว
โครงการพระราชดำริ บทความท่องเที่ยว หนองคาย

รักในหลวง

โครงการพระราชดำร

UNSEEN THAILAND
ดินแดนมหัศจรรย์ แฝงตัวซ่อนเร้น
ณ ที่แห่งหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวไทย

สถานที่ท่องเที่ยวไทย
UNSEENภาคกลาง

พระพุทธรูปสแตนเลส
ราชินีเจดียเอเซียอาคเนย์
พระบาทมงคล108 
จิตรกรรมฝาผนังยาวที่สุดในโลก 
เมืองบาดาล สังขละบุรี
ถ้าเสาหินลำคลองงู กาญจนบุรี
เกาะกระดาด ตราด

สถานที่ท่องเที่ยวไทย
UNSEEN ภาคอีสาน


3000โบก ภาพเขียนสีพันปี 
น้ำตกแสงจันทร์ น้ำตกตกรู
ทับหลังนารายณ์บรรทมศิลป์ 
แสงแรกแห่งตะวันผาแต้ม
ละลุ สระแก้ว 
คุนหมิงเมืองไทย

สถานที่ท่องเที่ยวไทย
UNSEENภาคใต้

มัลดีฟเมืองไทย สตูล
ถ้ามรกต
ทะเลแหวก
ปู่ไก่ที่มีเสียงเหมือนลูกเจี๊ยบ
กัลปังหาน้ำตื้นunseen thailandบทความสุขภาพ

อุุทยานแห่งชาติ


บทความสถานที่ท่องเที่ยวไทย

unseenthailand
พาไปกินอาหารอร่อย

 

 


  

 
Copyright 2010 remawadee.com, Allrights reserved by REMAWADEE