www.remawadee.com สถานที่ท่อเงที่ยวทั่วไทย travel to thaland

หน้าเรือน
เที่ยว77 จังหวัด
จองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
ที่กินที่เที่ยว
UNSEEN THAILAND


สถานทีท่องเที่ยวไทย

ภาคเหนือ 

ดอยม่อนจอง   เที่ยวเชียงใหม่
วัดอุดมวารี  เชียงราย
ดอยแม่อูคอ  แม่ฮ่องสอน 
ถนนคนเดินลำพูน  ลำพูน
พระอจนะ   สุโขทัย
ตลาดหัวดง   แพร่
กิ่วฝิ่น   ลำปาง
น้ำหนาว  เพชรบูรณ์
บ่อเกลือ  น่าน
น้ำตกภูซาง พะเยา
พระพุทธชินราช  พิษณุโลก
วัดถ้าเขาวง   อุทัยธานี 
ภูสอยดาว   อุตรดิตถ์
อุ้มผาง   ตาก
โมโกจู กำแพงเพชร

สถานที่ท่องเที่ยวไทย
ภาคอีสาน


ทุ่งกระเจียว   เที่ยวชัยภูมิ
ผีตาโขน    เลย
พระธาตุพนม นครพนม
พระมหาเจดีย์ชัยมงคล
ภาพเขียนโบราณ   มุกดาหาร
ปราสาทเมืองแขก โคราช
ปราสาทหินพนมรุ้ง บุรีรัมย์
ปราสาทตาควาย สุรินทร์ 
ภูทอก บึงกาฬ
เสาเฉลียง อุบลราชธานี
พระพุทธบาทหลังเต่า อุดรธานี

สถานที่ท่องเที่ยวไทย
ภาคอีสาน


พระบาทมงคล108 กรุงเทพฯ
Bangkok Seaview 
สะพานเมฆ กาญจนบุรี
หลวงพ่อโสธร ฉะเชิงเทรา 
เขาราวเทียน ชัยนาท
กระท้อนหวาน
  ลพบุรี
น้ำตกผาแสนงอน  นครนายก 
พระราชวังนามจันทร
เจดีย์หอย ปทุมธานี
ถ้าพระยานคร ประจวบ
ห่มผ้าหลวงพ่อโต อยุธยา 
บ่อคลึง ราชบุรี
พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ
บ้านไหพันใบ สมุทรสงคราม
พระพุทธบาท สระบุรี 
สด๊กก๊อกธม  สระแก้ว
ไหว้พระพรหม   สิงห์บุรี 
ยอดเขาเทวดา  สุพรรณบุรี 
แก่งกระจาน เพชรบุรี

สถานที่ท่องเที่ยวไทย
ภาคใต้


สุสานหอย  กระบี่ 
สวนสัตว์สงขลา  สงขลา
ปะการังเทียม ตรัง 
ป่าเฟิร์นโบราณ นครศรีฯ
เกาะเต่า สุราษฎร์ธานี
ตะเลาะมาเนาะ  นราธิวาส
ห้วยน้ำร้อน  ระนอง
เขาอกทะลุ พัทลุง
ปางช้างวาสนา  พังงา
หาดป่าตอง  ภูเก๊ต
เกาะหินซ้อน  สตูล

ค้นหารูปภาพ
Stock Photos, Royalty Free Stock Photography, Photo Search
ข้อมูลท่องเที่ยว
     สายการบิน
FRIEND SITE 

 

สถานที่ท่องเที่ยวไทย  unseen thailand  Amazing Thailand
Custom Search

สถานที่ท่องเที่ยวทั่วไทย เที่ยวไปทั่ว 77 จังหวัด และที่กินที่เที่ยวทั่วไทย

คู่มือดูนก

การชมนกชมไม้ ถือเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างหนึ่ง เพราะคนที่ชอบดูนกส่องนก ก็จะได้
ช่วยกันรักษาธรรมชาติให้คงอยู่ เพีืำื่อเป็นที่อยู่อาศัยของนกนานาพันธุ์ ทำให้ได้ดูนก ส่องนก
กันไปได้นานเท่านาน และร่วมไปถึงการเรียนรู้ธรรมชาติ ชีวิตของป่า

ู่
 • คู่มือดูนก คู่มือดูนก

  ขั้นแรก ทำความรู้จักนกในถิ่นที่อยู่ก่อน โดยจดจำนกที่พบเห็นบ่อย ๆ
  บริเวณบ้าน เพื่อสร้างความชำนาญในการพิจารณาลักษณะและสีสันกิริยา
  อาการต่างๆของนก ซึ่งจะทำให้เข้าใจพฤติกรรมและชีวิตนกได้ดีขึ้นขั้นต่อ
  มาการเตรียมอุปกรณ์สำหรับดูนก นั่นก็คือ
  1. กล้องส่องทางไกล กำลังขยายที่เหมาะสำหรับการดูนกจะอยู่ในช่วง 7X-10X
  2. คู่มือดูนก A Guide to The Bird of Thailand ฉบับสมบูรณ์ เรียบเรียงโดยนาย
  แพทย์บุญส่งเลขะกุล และคุณฟิลลิป ดี. ราวนด์ เปรียบเหมือนตำราที่บอก
  ถึงชื่อและวงศ์ของนก ข้อมูลของนกแต่ละชนิด ลักษณะต่างๆ ของนก
  นอกจากนี้ก็ยังมี Bird Guide of Thailand โดยนายแพทย์บุญส่งเลขะกุลและ
  Mr.Edward Cronin Jr. ฉบับพิมพ์ครั้งที่สอง อีกเล่มหนึ่งคือ
  A Field Guide to The Bird of South East Asia ของ Mr.Ben King  หรือหนังสือ
  เล่มอื่นๆที่เกี่ยวกับนก
  3. สมุดบันทึก การจดบันทึกจะทำให้เก็บรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับนกไ
  ว้ได้ เช่น สี เสียงร้องอาจจะวาดภาพประกอบ รวมทั้งระบุสภาพแวดล้อม
  ที่พบเห็นนกในขณะนั้นสถานที่ และเวลา ในการจำแนกชนิดของนกนั้น
  สิ่งสำคัญก็คือรูปร่าง วิธีที่นกเคลื่อนไหว วิธีกินอาหารและวิธีการบิน นก
  ทุกชนิดมีลักษณะบอกถึงชนิดของตัวเอง

  คู่มือดูนก

  บ้านของนก

  นกอาศํยอยู่ตามถิ่่นเกิดดั้งเดิมของมัน ไม่ว่าจะเป็น ทุ่งหญ้า ป่าชื้น ป่าไม้
  ยืนต้น หรือหาดทรายโขดหิน  แม้แต่ในตัวเมืองก็ยังมีนกพักอาศัย 

  ป่าเต็งรัง
  พรรณไม้เด่นคือ เต็งและรัง มีความหลากหลายน้อยกว่าป่าประเภทใดเพราะ
  ไม่มีไม้ชั้นกลางและชั้นล่าง ซึ่งเป็นแหล่งหากินของนกหลายชนิดนกที่พบ
  มักเป็นนกขนาดกลาง  เช่นนกหัวขวาน นอกจากนี้ยังมีนกปีกลายสก๊อต
  นกขุนแผนนกโพระดกธรรมดา นกที่พบบ่อย เช่น นกเขียวก้านตองหน้า
  ผากสีทองนกเฉี่ยวบุ้งกลาง นกปรอดหัวสีเขม่า นกขุนทอง และนกกระทาทุ่ง
  นกเด่นของป่าเต็งรัง โดยเฉพาะภาคตะวันตกเช่น นกอีแพรดคิ้วขาว
  นกกระจิบหญ้าสีน้ำตาล นกไต่ไม้ท้องสีเม็ดมะขาม นกกะลิงเขียด นกขมิ้น
  หัวดำใหญ่ และเหยี่ยวเล็กตะโพกขาว ส่วนนกขนาดเล็กนั้นพบน้อย 

  คู่มือนก ดูนก คู่มือดูนก

  ป่าเบญจพรรณ 
  เป็นป่าผลัดใบที่เป็นป่าโปร่ง มีต้นไม้ขนาดใหญ่และขนาดกลางหลายชนิด
   บางแห่งมีไผ่ขึ้นอยู่ทั่วไป พบตามที่ราบลุ่ม แม่น้ำ หุบเขา และไหล่เขาจนถึง
  ระดับความสูง 1,000 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง นกที่พบค่อนข้าง
  หลากหลายและคล้ายกับนกในป่าดิบแล้ง มีนกน้อยชนิดที่ชอบอยู่เฉพาะป่า
  เบญจพรรณ เช่น นกกะลิงเขียด นกหัวขวานเขียวตะโพกแดง นกเขียวก้าน
  ตองหน้าผากสีทอง และเนื่องจากมีแหล่งน้ำจึงพบนกน้ำน้อย ป่าเบญจพรรณ
  มีนกขนาดเล็ก ที่หากินพื้นล่างและระดับกลางของต้นไม้มากกว่าป่าเต็งรัง
  ทุ่งหญ้า
  ทุ่งหญ้ามีทั้งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและเกิดจากไร่ที่ถูกทิ้งร้างจนกลายเป็น
  ทุ่งหญ้า บางแห่งมีไม้ยืนต้นขึ้นอยู่ห่างๆ นกที่พบนั้นมีน้อย แต่ตามชายทุ่ง
  ซึ่งติดกับป่าจะพบนกหลายชนิด นกเด่นๆ เช่น นกกระทาทุ่ง นกกระจิบ
  หญ้าท้องเหลือง นกยอดข้าวหางแพนหัวแดง นกกระติ๊ดแดง นกกินแมลง
  กระหม่อมแดง นกกินแมลงตาเหลือง

  ป่าดิบแล้ง
  พบในระดับความสูง 600-1,000 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง พรรณ
  ไม้ขึ้นปะปนกันหนาแน่น มีความหลากหลายของนกมาก โดยเฉพาะนกใน
  วงศ์ไก่และนกกระทา วงศ์นกเขาและนกพิราบ วงศ์นกคัคคู วงศ์นกเค้า วงศ์
  นกเงือก วงศ์นกโพระดก วงศ์นกหัวขวาน วงศ์นกปรอด วงศ์นกกางเขน
  วงศ์นกจับแมลง วงศ์นกกินปลี นกขุนแผนอกสีส้ม นกขุนแผนหัวแดง นก
  ที่อาศัยเฉพาะในป่าดิบแล้ง เช่นไก่ฟ้าพญาลอ นกแต้วแล้วเขียวเขมร นก
  โกโรโกโส นกขมิ้นขาว และนกปรอดเล็กสีไพลตาแดง 

  ป่าดิบชื้น
  เป็นป่ารกทึบ เขียวชอุ่มทั้งปี ความหลากหลายของนกสูงมาก ที่พบเช่น วงศ์
  นกกินแมลง นกแต้วแล้ว นกเขา นกขุนแผน นกกาฝาก นกกินปลี นกปาก
  กบ นกพญาปากกว้าง และนกกระทา

  ป่าพรุ
  จัดว่าเป็นป่าดิบชื้นแบบพิเศษที่เกิดในที่ลุ่มต่ำ ซึ่งมีสภาพเป็นแอ่งน้ำจืดขัง
  ติดต่อกันมาชั่วนาตาปี นกที่พบส่วนใหญ่พบในป่าดิบชื้นภาคใต้ มีแหล่ง
  กำเนิดในเขตย่อยซุนดา นกหายากที่พบในป่าพรุ เช่นนกเค้าแดงนกเงือกดำ
   นกโพระดกหลากสี นกจับแมลงสีฟ้ามาเลเซีย นกกินแมลงหลังฟู นกตบยุง
  มาเลเซีย นกกระเต็นน้อยแถบอกดำ นกปากกบพันธุ์ชวา นกกางเขนน้อย
  ปีกดำ

  ป่าชายเลน 
  พบตามปากแม่น้ำและก้นอ่าว ที่ลมสงบ มีนกเพียงไม่กี่ชนิดที่พบเฉพาะในป่า
  ชายเลนด้านตะวันตก คือนกกระเต็นใหญ่ปีกสีน้ำตาล นกแต้วแล้วป่าโกงกาง
  นกจับแมลงป่าโกงกาง นกโกงกางหัวโต นกกระจ้อยป่าโกงกาง นกกินปลีคอ
  สีทองแดง นกเปล้าแดง

  ป่าดิบเขา
  พบในระดับความสูง 900-2,500 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง เป็นป่า
  โปร่งกว่าป่าดิบแล้ง และป่าดิบชื้น เขียวชอุ่มตลอดปี อากาศค่อนข้างเย็น นก
  ที่พบ อยู่ในวงศ์นกกินแมลง วงศ์นกปรอด วงศ์นกกับแมลง วงศ์นกพญาไฟ
  วงศ์นกจาบปีกสีอ่อน
  ป่าละเมาะ ทุ่งโล่งและพื้นที่การเกษตร 
  นกเด่นๆที่พบเช่น นกกระแตแต้แวด นกจาบคาเล็ก นกจาบฝนปีกแดง นก
  คุ่มอกลาย นกตบยุงเล็ก นกกะรางหัวขวาน นกยอดหญ้าหัวดำ ถ้าหากมีไม้ยืน
  ต้นดั้งเดิมขึ้นกระจายห่างๆ ก็อาจมีนกตีทอง นกเค้าโมง นกกิ้งโครงแกลบหัวเทา
   นกหัวขวานด่างอกลายจุด 

  คู่มือดูนก ดูนก ดูนก

  หาดทรายและหาดหิน
  เราจะพบนกชายเลนบางชนิดเช่น นกหัวโตมลายู นกคอสั้นตีนไว นกพลิกหิน
  นกปากแอ่นหางลาย นกหัวโตทรายเล็ก นกหัวโตทรายใหญ่ นกหัวโตสีเทา
  รวมทั้งนกนางนวลแกลบต่างๆ บริเวณชายฝั่งที่เป็นหน้าผาหินหรือเป็นหาด
  หินมักพบนกยางทะเล นกชนิดอื่นๆ พบน้อย ท้องทะเลนกทะเลที่พบอยู่ใกล้
  ชายฝั่งมักเป็นพวกนกนางนวล นกน๊อดดี้ และนกสกัวนกทะเลที่พบห่าง
  ไกลชายฝั่ง และตามเกาะต่างๆ มักเป็นนกโตรสลัด นกบู๊บบี้นกร่อนทะเล
  นกโต้คลื่นและนกจมูกหลอด 

  ห้วย หนอง คลอง บึงและทะเลสาบ
  เป็นแหล่งอาศัยของนกน้ำ ริมฝั่งซึ่งมีพืชริมน้ำขึ้นหนาแน่นจะพบนกจาบคา
   นกแซงแซว นกอีเสือ และนกพง ถัดจากริมฝั่งไปมักพบนกยางไฟ นกอีล้ำ
  นกอัญชัน ไกลออกไปบริเวณน้ำลึก มีพืชพวกจอก แหนขึ้นอยู่มักพบนกอีแจว
  นกพริก นกอีโก้ง ส่วนบริเวณที่มีน้ำลึกมาก ไม่มีพืชใดๆ ขึ้นอยู่ แต่อาจมีพืช
  ใต้น้ำมักพบนกเป็ดน้ำ นกคู๊ท นกนางนวลแกลบ นกกาน้ำและนกกระทุง

  ลำธารและแม่น้ำ

  ริมฝั่งลำธารที่มีก้อนหินเป็นซอกเล็กซอกน้อยในระดับความสูงตั้งแต่ 600 เมตร
  จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ขึ้นไปมักพบนกกางเขนน้ำหลังเทา นกเขนหัวขาว
  ท้ายแดง นกเขนเทาหลังแดง นกมุดน้ำ นกเอี้ยงถ้ำ นกยางเขียว ถ้าระดับความ
  สูงต่ำกว่านั้นลงมาจะพบนกกางเขนน้ำหลังดำใหญ่ส่วนตามแม่น้ำหากมีหาด
  ทรายริมฝั่งอาจพบนกกระแตหาด นกแอ่นทุ่งเล็ก ถ้าแม่น้ำกว้างป่าสมบูรณ์
  และเงียบสงบอาจพบนกอ้ายงั่วได้

  เมือง
  ในเมืองที่มีแต่อาคารบ้านเรือนนกที่พบบ่อยเช่น นกกระจอกบ้าน นกพิราบป่า
  นกแอ่นบ้าน นกเอี้ยงสาริกา ตามสวน หรือพื้นที่สีเขียวในเมืองสามารถพบนก
  ขมิ้นน้อยธรรมดา นกตีทอง นกอีวาบตั๊กแตน นกพญาไฟเล็ก นกกาเหว่า ส่วน
  ตามชานเมืองซึ่งเป็นไร่นา และพื้นที่รกร้างจะมี นกกระจิบหญ้าสีเรียบ นกยอด
  หญ้าหัวดำ นกอีเสือหัวดำ นกเขาไฟ นกยางเปีย นกยางกรอกพันธุ์ชวา

  ดูนก

  คู่มือดูนก ดูนกภาคเหนือ


เที่ยว 77 จังหวัด    สถานที่ท่องเที่ยวไทย UNSEEN THAILAND ที่กินที่เที่ยว
โครงการพระราชดำริ บทความท่องเที่ยว จองที่พักทั่วไทย

สถานที่ท่องเที่ยวไทย
ขอจงทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ในหลวงโครงการพระราชดำรในหลวง

 

พาไปกินอาหารอร่อย 

 

 
Copyright 2010 remawadee.com, Allrights reserved by REMAWADEEเที่ยวทั่วไทย