สถานที่ท่องเที่ยวไทย
เที่ยว77 จังหวัด
จองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
ที่กินที่เที่ยว
UNSEEN THAILAND

สถานทีท่องเที่ยวไทย
ภาคเหนือ 
ออบหลวง เชียงใหม่
พระธาตุดอยตุง เชียงราย
ปาย แม่ฮ่องสอน 
วัดพระธาตุหริภูญชัย ลำพูน
พระธาตุช่อแฮ  แพร่
กิ่วฝิ่น ลำปาง
เขาค้อ เพชรบูรณ์
พระธาตุภูมินทร์ น่าน
น้ำตกภูซาง พะเยา
ภุหินร่องกล้า พิษณุโลก
หุบป่าตาด อุทัยธานี 
ภูสอยดาว อุตรดิตถ์
น้ำตกทีลอซู ตาก
ช่องเย็น กำแพงเพชร

สถานที่ท่องเที่ยวไทย
ภาคอีสาน

กระเจียวบานที่ ชัยภูมิ
ภูหลวง เลย
พระธาตุพนม นครพนม
พระมหาเจดีย์ชัยมงคล
ภูผาเทิบ มุกดาหาร
ปราสาทหินพิมาย
 โคราช
ปราสาทหินพนมรุ้ง บุรีรัมย์
บวชนาคช้าง สุรินทร์ 
ภูทอก บึงกาฬ
9000 โบก อุบลราชธานี

สถานที่ท่องเที่ยวไทย
ภาคตะวันออก

เขาคิชฌกุฏ จันทบุรี
หาดแหลมเสด็จ

เกาะกูด ตราด
ตลาดอ่างศิลา ชลบุรี 
หาดทรายแก้ว ระยอง

สถานที่ท่องเที่ยวไทย
ภาคกลาง

วัดพระแก้ว กรุงเทพฯ
ช่องไฟนรก กาญจนบุรี
พระพิฆเนศปางนอน 
สวนนกชัยนาท ชัยนาท
เขื่อนขุนด่านฯ นครนายก 
พระราชวังนามจันทร
เจดีย์หอย ปทุมธานี
ดูเหยี่ยว 360 องศา ประจวบ
ห่มผ้าหลวงพ่อโต อยุธยา 
โป่งยุบ ราชบุร
พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ
บ้านริมคลอง สมุทรสงคราม
พระพุทธรูปทองคำ สระบุร
ตลาดโรงเกลือ สระแก้ว
พระนครคีรี เพชรบุรี


สถานที่ท่องเที่ยวไทย
ภาคใต้

สุสานหอย  กระบี่ 
สวนสัตว์สงขลา  สงขลา
ปะการังเทียม ตรัง 
ป่าเฟิร์นโบราณ นครศรีฯ
เกาะเต่า สุราษฎร์ธานี
ตะเลาะมาเนาะ  นราธิวาส
ห้วยน้ำร้อน  ระนอง
เขาอกทะลุ พัทลุง
ปางช้างวาสนา  พังงา
หาดป่าตอง  ภูเก๊ต
เกาะหินซ้อน  สตูล

วัน เวลาพิสูจน์คน
Travel to Thailand
ข้อมูลท่องเที่ยว
     สายการบิน
FRIEND SITE
remawadee g+blog remawadeeremawadee twitterremawadee facebook 

 

สถานที่ท่องเที่ยวไทย  unseen thailand  Amazing Thailand
Custom Search

งานประเพณีกินเข่าค่ำ อำเภอสูงเนิน นครราชสีมา


กินเ่ข่าค่ำ หรือ กินข้าวค่ำ
งานประเพณีกินเข่าค่ำ
 ณ อำเภอสูงเนิน ถิ่นฐานเดิมของเมืองโคราช เป็นอีกอำเภอ
หนึ่งของนครราชสีมา ที่มีโบราณสถานโบราณวัตถุที่เป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมมาก
มาย ซึ่งสันนิษฐานว่ามีอายุกว่า 2,000 ปี อาทิ พระพุทธไสยาสน์ศิลา(พระนอน)ยาวที่
สุดในประเทศไทย , เสมาธรรมจักร, ปราสาทเมิองแขก เป็นต้น กินเ่ข่าค่ำ หรือกินข้าว
ค่ำ
นั่นเอง

ดูภาพใหญ่ประเพณีกินเข่าค่ำ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
 • ยุคสมัยที่เปลียนไป ณ วันนี้  เมืองเสมากลายเป็น ตำบลเสมา ในอำเภอสูงเนิน
  จ.นครราชสีมา
  ที่เจริญรุ่งเรืองกว่าแต่ก่อนทั้งทางสังคม อุตสาหกรรมและเกษตร
  กรรม และเพื่อให้ประเพณีดั้งเดิมคงอยู่ชาวสูงเนิน จึงจัด   งานประเพณีกินเข่า
  ค่ำ
   ขึ้นเป็นประจำทุกปี ด้วยความภาคภูมิใจในการเป็นต้นกำเนิดของเมืองโคราช
  งานประเพณีกินเข่าค่ำ
  จะมีในช่วงเดือนมีนาคมของทุกปี  ณ ปราสาทเมืองแขก ปราสาทหินทรายเก่าแก่ สมัยทวาราวดี

  งานประเพณีกินเข่าค่ำ ถือเป็นวิถีชีวิตของชาวโคราช  ซึ่งประกอบอาชีพเกษตร
  กรรม ยามเย็นค่ำหลังเลิกจากการทำงานทุกคนในครอบครัวก็จะมานั่งล้อมวงกินข้าว
  ร่วมกันกับ ผู้เฒ่า ผู้แก่ หรือที่ชาวโคราช เรียกกันว่า กินเข่าค่ำ หรือถ้ามีกับข้าวที่
  พิเศษก็จะตักแบ่งให้กับเพื่อนบ้านด้วยถือเป็นประเพณีอันดีงามมาตั้งแต่โบราณ

  ดั่งคำขวัญของอำเภอสูงเนินคือ
  ถิ่นเดิมโคราช    พระพุทธไสยาสน์ศิลา
  ธรรมจักรล้ำค่า    ปราสาทหินโบราณ
  ส้มโอหวานรสดี    ประเพณีกินเข่าค่ำ
  แดนธรรมวะภูแก้ว  งานประเพณีกินเข่าค่ำ ของชาวสูงเนิน เป็นแบบอีสานขันโตกนั่งกับพื้น และชม
  การแสดงแสงสีเสียง ชุดศรีจนาศะปุระและ  การร่ายรำแบบอีสานรวมถึงเพลงรำวง
  พื้นบ้านผู้เต๋าผู้แก่ร่วมกันร้องรำทำเพลงเป็นที่สนุกสนาน  การแสดงที่วิจิตรงดงาม
  ความอ่อนช้อยของท่วงท่าร่ายรำ   ทำให้กินเข่าค่ำ มื้อนี้เอร็ดอร่อยหลายเด้อ ส่วน
  อาหารในขันโตก เป็นอาหารพื้นบ้านของโคราช เช่นไส้กรอกอีสาน ผัดหมี่โคราช
  ข้าวเหนียว สัมตำ ไก่ย่าง ลาบปลาดุก ต้มยำรสแซ่บ เป็นต้น บริเวณงานมีการออก
  ร้านขายสินค้าต่างๆ และสินค้าโอทอป มีการแสดงดนตรีของศิลปินชื่อดังอีกด้วย


  ดูภาพใหญ่ประเพณีกินเข่าค่ำ จาก blog remawadee

  สถานที่จัดงานประเพณีกินเข่าค่ำ ปราสาทเมืองแขก ตั้งอยู่ที่บ้านกกกอก หมู่ที่ 7
  ตำบลโคราช ห่างจากแยกวัดญาณโศภิตวนารามประมาณ 3.5 กิโลเมตร

  การเดินทาง ไปงานประเพณีกินเข่าค่ำ อำเภอสูงเนิน นครราชสีมา

  ถ้ามาจากกรุงเทพ ตามถนนมิตรภาพ ก่อนเข้าตัวเมืองโคราช 32 กม.จะถึงอำเภอ
  สูงเนิน
  จากนั้นเลี้ยวเข้าตัวอำเภอ 3 กิโลเมตรจะพบทางเลี้ยวขวาข้างวัดญาณโศ
  ภิตวนาราม(วัดป่าสูงเนิน)เข้าไปอีก 3 กม.จะพบปราสาทโนนกู่อยู่ด้านช้ายมือแล้ว
  ตรงไปอีก ประมาณ 500เมตร ก็ถึงปราสาทเมืองแขก สถานที่จัดงานประเพณี
  กินเข่าค่ำ


  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

  ที่ว่าการอำเภอสูงเนิน โทร.04441-9259 หรือ
  เทศบาลตำบลสูงเนิน โทร.0-4441-9795 ต่อ 23
  และ ททท. สำนักงานนครราชสีมา
  โทร.04421-3030 สายด่วนท่องเที่ยว 1672


เที่ยว 77 จังหวัด    สถานที่ท่องเที่ยวไทย UNSEEN THAILANDที่กินที่เที่ยว
โครงการพระราชดำริบทความท่องเที่ยวเที่ียวโคราช

สถานที่ท่องเที่ยวไทย
ขอจงทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ในหลวงโครงการพระราชดำรในหลวง

UNSEEN THAILAND
ดินแดนมหัศจรรย์ แฝงตัวซ่อนเร้น
ณ ที่แห่งหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวไทย

สถานที่ท่องเที่ยวไทย
UNSEENภาคกลาง

พระพุทธรูปสแตนเลส
ราชินีเจดียเอเซียอาคเนย์
พระบาทมงคล108 
จิตรกรรมฝาผนังยาวที่สุดในโลก 
เมืองบาดาล สังขละบุรี
ถ้าเสาหินลำคลองงู กาญจนบุรี
เกาะกระดาด ตราด

สถานที่ท่องเที่ยวไทย
UNSEEN ภาคอีสาน


3000โบก ภาพเขียนสีพันปี 
น้ำตกแสงจันทร์ น้ำตกตกรู
ทับหลังนารายณ์บรรทมศิลป์ 
แสงแรกแห่งตะวันผาแต้ม
ละลุ สระแก้ว 
คุนหมิงเมืองไทย

สถานที่ท่องเที่ยวไทย
UNSEENภาคใต้

มัลดีฟเมืองไทย สตูล
ถ้ามรกต
ทะเลแหวก
ปู่ไก่ที่มีเสียงเหมือนลูกเจี๊ยบ
กัลปังหาน้ำตื้น

unseen thailand
สถานที่ท่องเที่ยวไทย

บทความสุขภาพ

บทความสถานที่ท่องเที่ยวไทย


พาไปกินอาหารอร่อย 

 
Copyright 2010 remawadee.com, Allrights reserved by REMAWADEEเที่ยวทั่วไทย