www.remawadee.com สถานที่ท่อเงที่ยวทั่วไทย travel to thaland

สถานที่ท่องเที่ยวไทย
เที่ยว77 จังหวัด
จองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
ที่กินที่เที่ยว
UNSEEN THAILAND

สถานทีท่องเที่ยวไทย
ภาคเหนือ 
ออบหลวง เชียงใหม่
พระธาตุดอยตุง เชียงราย
ปาย แม่ฮ่องสอน 
วัดพระธาตุหริภูญชัย ลำพูน
พระธาตุช่อแฮ  แพร่
กิ่วฝิ่น ลำปาง
เขาค้อ เพชรบูรณ์
พระธาตุภูมินทร์ น่าน
น้ำตกภูซาง พะเยา
ภุหินร่องกล้า พิษณุโลก
หุบป่าตาด อุทัยธานี 
ภูสอยดาว อุตรดิตถ์
น้ำตกทีลอซู ตาก
ช่องเย็น กำแพงเพชร

สถานที่ท่องเที่ยวไทย
ภาคอีสาน

กระเจียวบานที่ ชัยภูมิ
ภูหลวง เลย
พระธาตุพนม นครพนม
พระมหาเจดีย์ชัยมงคล
ภูผาเทิบ มุกดาหาร
ปราสาทหินพิมาย
 โคราช
ปราสาทหินพนมรุ้ง บุรีรัมย์
บวชนาคช้าง สุรินทร์ 
ภูทอก บึงกาฬ
9000 โบก อุบลราชธานี

สถานที่ท่องเที่ยวไทย
ภาคตะวันออก

เขาคิชฌกุฏ จันทบุรี
หาดแหลมเสด็จ

เกาะกูด ตราด
ตลาดอ่างศิลา ชลบุรี 
หาดทรายแก้ว ระยอง

สถานที่ท่องเที่ยวไทย
ภาคกลาง

วัดพระแก้ว กรุงเทพฯ
ช่องไฟนรก กาญจนบุรี
พระพิฆเนศปางนอน 
สวนนกชัยนาท ชัยนาท
เขื่อนขุนด่านฯ นครนายก 
พระราชวังนามจันทร
เจดีย์หอย ปทุมธานี
ดูเหยี่ยว 360 องศา ประจวบ
ห่มผ้าหลวงพ่อโต อยุธยา 
โป่งยุบ ราชบุร
พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ
บ้านริมคลอง สมุทรสงคราม
พระพุทธรูปทองคำ สระบุร
ตลาดโรงเกลือ สระแก้ว
พระนครคีรี เพชรบุรีสถานที่ท่องเที่ยวไทย
ภาคใต้

ป่าเขานอจู้จี๋ กระบี่ 
พญานาคพ่นน้ำ สงขลา
ปะการังเทียม ตรัง 
ป่าเฟิร์นโบราณ นครศรีฯ
เชี่ยวหลาน สุราษฎร์ธานี
ป่าฮาลาบาลา นราธิวาส
พลับพลึงธาร ระนอง
วังเจ้าเมืองพัทลุง
หมู่เกาะสิมิลััน พังงา
พระผุด ภูเก๊ต
เกาะหลีเป๊ะ สตูล

ข้อมูลท่องเที่ยว
FRIEND SITE


 

 


สถานที่ท่องเที่ยวไทย  unseen thailand  Amazing Thailand
Custom Search

อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี หรือ ย่าโม จังหวัดนครราชสีมา


ท้าวสุรนารี หรือ ย่าโม (พ.ศ. 2314 — พ.ศ. 2395) ในฐานะวีรสตรีผู้
กอบกู้เมืองนครราชสีมาจากกองทัพของเจ้าอนุวงศ์ พระมหากษัตริย์
แห่งเวียงจันทน์ เมื่อปี พ.ศ. 2369  อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี จึงเป็นที่
เลื่อมใสศรัทธาของชาวโคราชและนักท่องเที่ยวที่มาเยือน


ตามประวัติศาสตร์นั้นได้กล่าวถึง วีรกรรมของคุณหญิงโมว่า เกิดขึ้นใน
พุทธศักราช 2369 เจ้าอนุวงศ์แห่งเวียงจันทน์ เป็นกบฏต่อกรุงเทพมหา
นคร ยกกองทัพเข้ายึดเมืองนครราชสีมา แล้วกวาดต้อนครอบครัวชาว
นครราชสีมาไปพม่า คุณหญิงโม และนางสาวบุญเหลือ ได้รวบรวมชาย
หญิงชาวนครราชสีมาที่ถูกกวาดต้อนไปเป็นเชลย เข้าต่อสู้ฆ่าฟันทหาร
ลาวล้มตายเป็นอันมาก ณ ทุ่งสัมฤทธิ์ แขวงเมืองนครราชสีมา เมื่อวันที่
4 มีนาคม พุทธศักราช 2369 ช่วยให้ฝ่ายไทยสามารถกอบกู้เมืองนคร
ราชสีมากลับคืนมาได้ในที่สุด

เมื่อความทราบไปถึง พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาคุณหญิงโม ขึ้นเป็นท้าวสุรนารี เมื่อ วันที่
30 ตุลาคม พ.ศ. 2370 เมื่อคุณหญิงโมมีอายุได้ 57 ปี พร้อมกับพระ
ราชทานพระราชทานเครื่องยศอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี
เริ่มก่อสร้างในปี 2476 ประดิษฐานไว้ ณ ที่หน้า
ประตูชุมพลและ มี อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี หล่อด้วยทองแดงรมดำ สูง
1.85 เมตร หนัก 325 กิโลกรัม ตั้งอยู่บนฐานไพที สี่เหลี่ยมย่อมุมไม้
สิบสอง ซึ่งบรรจุอัฐิของย่าโม  แต่งกายด้วยเครื่องยศพระราชทาน ใน
ท่ายืน มือขวากุมดาบ ปลายดาบจรดพื้น มือซ้ายท้าวสะเอว หันหน้าไป
ทางทิศตะวันตก ซึ่งเป็นทิศที่ตั้งของกรุงเทพมหานคร ศาสตราจารย์
ศิลป์ พีระศรี เป็นผู้ออกแบบร่วมกับ พระเทวาภินิมมิตร (ฉาย เทียม
ศิลปะไชย) ประติมากรเลื่องชื่อในสมัย จอมพล ป. พิบูลสงคราม มีพิธี
เปิดอนุสาวรีย์เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2477ทางจังหวัดนครราชสีมา หน่วยงานราชการต่าง ๆ รวมทั้งประชาชนชาว
นครราชสีมา ได้การจัด านฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี (คุณ
หญิงโม) 
เป็นงานประจำปีของจังหวัด เพื่อเป็นการเคารพสักการะ เชิดชู
เกียรติ ในวีรกรรมของท้าวสุรนารี และเหล่าบรรพบุรุษของชาวนครราช
สีมา จัดขึ้นบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม - 3
เมษายนของทุกปี   ท้าวสุรนารี เป็นบุคคลที่เป็นผู้นำทางวัฒนธรรมเป็น
บุคคลที่ชาวบ้านให้การยอมรับนับถือ จวบจนถึงปัจจุบัน ชาวโคราชมี
ความภูมิใจที่ได้เป็นลูกหลานย่าโม อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ไม่เคยเงียบ
เหงา มีผู้คนมากราบไหว้สักการบูชาและขอพรยาโม อยู่เป็นประจำมิขาด
สาย

ข้อมูลจากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ททท.โคราช 0 4421 3030, 0 4421 3666
หรือสายด่วนท่องเที่ยว 1672

 

เที่ยว 77 จังหวัด    สถานที่ท่องเที่ยวไทย UNSEEN THAILAND ที่กินที่เที่ยว
โครงการพระราชดำริ บทความท่องเที่ยวเที่ียวโคราช

สถานที่ท่องเที่ยวไทย

ในหลวงโครงการพระราชดำรในหลวง

UNSEEN THAILAND
ดินแดนมหัศจรรย์ แฝงตัวซ่อนเร้น
ณ ที่แห่งหนึ่งในสถานที่ท่อเงเที่ยวไทย

สถานที่ท่องเที่ยวไทย
UNSEEN ภาคเหนือ


กุหลาบขาวจากหิมาลัย

พระธาตุกลับหัว ลำปาง
ทะเลเมฆ เชียงใหม่
หุบผาตาด อุทัยธานี
น้ำตกภูซาง บ่อน้ำซับอุ่น พะเยา

สถานที่ท่องเที่ยวไทย
UNSEENภาคกลาง

พระพุทธรูปสแตนเลส
ราชินีเจดียเอเซียอาคเนย์
พระบาทมงคล108
จิตรกรรมฝาผนังยาวที่สุดในโลก
เมืองบาดาล สังขละบุรี
ถ้าเสาหินลำคลองงู กาญจนบุรี
เกาะกระดาด ตราด

สถานที่ท่องเที่ยวไทย
UNSEEN ภาคอีสาน


3000โบก ภาพเขียนสีพันปี
น้ำตกแสงจันทร์ น้ำตกตกรู
ทับหลังนารายณ์บรรทมศิลป์
แสงแรกแห่งตะวันผาแต้ม
ละลุ สระแก้ว
สวนหินผางาม 


สถานที่ท่องเที่ยวไทย
UNSEENภาคใต้

มัลดีฟเมืองไทย สตูล
ถ้ามรกต
ทะเลแหวก
ปู่ไก่ที่มีเสียงเหมือนลูกเจี๊ยบ
กัลปังหาน้ำตื้น

 

 มรดกโลกไทย

unseen thailand
สถานที่ท่องเที่ยวไทย

 

 

 
Copyright 2010 remawadee.com, Allrights reserved by REMAWADEEเที่ยวทั่วไทย