สถานที่ท่องเที่ยวไทย
เที่ยว77 จังหวัด
จองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
ที่กินที่เที่ยว
UNSEEN THAILANDสถานทีท่องเที่ยวไทย

ภาคเหนือ
ออบหลวง เชียงใหม่
พระธาตุดอยตุง เชียงราย
ปาย แม่ฮ่องสอน
วัดพระธาตุหริภูญชัย ลำพูน
พระธาตุช่อแฮ  แพร่
กิ่วฝิ่น ลำปาง
เขาค้อ เพชรบูรณ์
พระธาตุภูมินทรน่าน
น้ำตกภูซาง พะเยา
ภุหินร่องกล้า พิษณุโลก
หุบป่าตาด อุทัยธาน
ภูสอยดาว อุตรดิตถ์
น้ำตกทีลอซู ตาก
ช่องเย็น กำแพงเพชร

สถานที่ท่องเที่ยวไทย
ภาคอีสาน

กระเจียวบานที่ ชัยภูมิ
ภูหลวง เลย
พระธาตุพนม นครพนม
พระมหาเจดีย์ชัยมงคล
ภูผาเทิบ มุกดาหาร
วิหารพระไตรปิฏก โคราช
ปราสาทหินพนมรุ้ง บุรีรัมย์
บวชนาคช้าง สุรินทร์
ภูทอก บึงกาฬ
9000 โบกุบลราชธานี
ทะเลบัวแดง อุดรธานี

สถานที่ท่องเที่ยวไทย
ภาคตะวันออก

เขาคิชฌกุฏ จันทบุรี
หาดแหลมเสด็จ

เกาะกูด ตราด
ตลาดอ่างศิลา ชลบุรี
หาดทรายแก้ว ระยอง

สถานที่ท่องเที่ยวไทย
ภาคกลาง

วัดพระแก้ว กรุงเทพฯ
ช่องไฟนรก กาญจนบุรี
พระพิฆเนศปางนอน
สวนนกชัยนาท ชัยนาท
เขื่อนขุนด่านฯ นครนายก
พระราชวังนามจันทร
เจดีย์หอย ปทุมธานี
ดูเหยี่ยว 360 องศา ประจวบ
ห่มผ้าหลวงพ่อโต อยุธยา
โป่งยุบ ราชบุร
พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ
บ้านริมคลอง สมุทรสงคราม
พระพุทธรูปทองคำ สระบุร
ตลาดโรงเกลือ สระแก้ว
พระนครคีรี เพชรบุรี


สถานที่ท่องเที่ยวไทย
ภาคใต้

ป่าเขานอจู้จี๋ กระบี่
พญานาคพ่นน้ำ สงขลา
ปะการังเทียม ตรัง
ป่าเฟิร์นโบราณ นครศรีฯ
เชี่ยวหลาน สุราษฎร์ธานี
ป่าฮาลาบาลา นราธิวาส
พลับพลึงธาร ระนอง
วังเจ้าเมืองพัทลุง
หมู่เกาะสิมิลััน พังงา
พระผุด ภูเก๊ต
เกาะหลีเป๊ะ สตูล

วัน เวลาพิสูจน์คน
BLOG REMAWADEE
Amazing Thailand
+
ป่าเขานอจู้จี๋
+ เขาคิชฌกูฏ
+บ้านม้ง ดอยปุย
+The Grand Palace
+เกาะหลีเป๊ะ สตูล
+
ดอกไม้แห่งภูหลวง1
+ดอกไม้แห่งภูหลวง2
ข้อมูลท่องเที่ยว
     สายการบิน
SiteMap
blog remawadeeremawadee twitterremawadee g+remawadee facebook
Contact us/About usสถานที่ท่องเที่ยวไทย  unseen thailand  Amazing Thailand
Custom Search

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ 

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ เป็นสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนน
แห่งแรกของประเทศไทย มีเนื้อที่ 237
ไร่ ซึ่งสมเด็จพระศรีนครินทร์บรมราชชนนี พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จเป็นประธานเปิดสวน
แห่งนี้เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2524

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ ต้นไม้ประจำสวน คือ ลำดวน หรือ ดอก
หอมนวล ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดศรีสะเกษ ภายในสวนสมเด็จย่ามีต้น
ลำดวน
มากว่าหมื่นต้น เมื่อถึงเวลาออกดอกทั่วทั่งสวนจะเต็มไปด้วยดอกลำดวน
สีเหลืองสวยงาม หอมหวลไปทั่วบริเวณ
ภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ มีพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระ
ศรีนครินทราบรมราชชนนี
บริเวณทางเข้าสวน หน่วยงานรับผิดชอบในการดู
แลรักษา คือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ ได้ใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาว
ศรีสะเกษ และเป็นแหล่งเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติในด้านต่างๆ ของนักเรียนนัก
ศึกษา และประชาชนทั่วไปในจังหวัดศรีสะเกษ ตลอดจนใช้เป็นสถานที่จัดงาน
สำคัญของจังหวัด ได้แก่ งานเทศกาลดอกลำดวนบาน สืบสานตำนานสี่เผ่าไทย
งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และงานอาลัยวันคล้าย
วันสวรรคตสมเด็จย่า

งานเทศกาลดอกลำดวนบาน เป็นงานประจำปีของจังหวัดศรีสะเกษ โดยจัดขึ้นใน
ช่วงเดือนมีนาคมของทุกปี เป็นช่วงที่ต้นดอกลำดวนภายในสวนจะผลิดอกบานทั่ว
ทั้งสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ภายในงานจะมีการแสดงแสงสีเสียงเกี่ยว
กับประวัติความเป็นมาของจังหวัดศรีสะเกษ การจัดหน่ายสินค้า OTOP และการ
แสดงนิทรรศการพื้นบ้านสี่เผ่าไทย (ส่วย เขมร ลาว เยอ)นปีนี้จัดขึ้นในระหว่าง
วันที่ 14 - 16 มีนาคม  2557 

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีตั้งอยู่ที่ตำบลหนองครก อำเภอเมือง
ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ติดกับบริเวณวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี่ี
ศรีสะเกษ

ดอกลำดวนหรือดอกหอมนวล
เป็นไม้ต้นขนาดกลาง สูง 5 - 20 เมตร ไม้ผลัดใบ
ลักษณะผล เป็นผลกลุ่ม ทรงกลม เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 0.6 เซนติเมตรสีเขียว
เมื่อสุกสีดำ รสหวานอมเปรี้ยว ดอกลำดวนมีสีนวลกลิ่นหอม ออกดอกเดี่ยว ดอกเล็ก
ตามซอกใบที่ปลายกิ่ง กลีบดอกหนาและแข็ง กลีบดอก ชั้นนอก3 กลีบแผ่ออกชั้นใน
3 กลีบ หุบเข้าหากัน เมื่อบานเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2 เซนติเมตร


ขนมกลีบลำดวน
นำลักษณะของดอกลำดวน ไปทำเป็นขนม มีรูปลักษณะดอก
ลำดวน กลีบดอกและกลิ่นหอมอ่อนๆ จึงใช้้ชื่อว่า ขนมกลีบลำดวน


จองที่พักทั่วไทย


ดอกลำดวนที่ชาวบ้านเก็บมาจากบ้านนำมารอยขายเส้นละ 10 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ททท. สำนักงานศรีสะเกษ

พื้นที่รับผิดชอบ : สุรินทร์,บุรีรัมย์,ศรีสะเกษ 
ถ.เทศบาล1 ต.ในเมือง อ.เมือง สุรินทร์ 32000
โทรศัพท์. 0 4451 4447-8 , 0 4451 8530เที่ยว 77 จังหวัด    สถานที่ท่องเที่ยวไทย UNSEEN THAILAND ที่กินที่เที่ยว
โครงการพระราชดำริ  บทความท่องเที่ยว เที่ยวศรีสะเกษ

สถานที่ท่องเที่ยวไทย

ในหลวงโครงการพระราชดำรในหลวง
 ดอยอ่างขาง  ผ้าทอเขาเต่า ม่อนแจ่ม
UNSEEN THAILAND
ดินแดนมหัศจรรย์ แฝงตัวซ่อนเร้น
ณ ที่แห่งหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวไทย สถานที่ท่องเที่ยวไทย
UNSEEN ภาคเหนือ


ภูโคลน
ถ้าน้ำลอดปางมะผ้า

กุหลาบขาวจากหิมาลัย

พระธาตุกลับหัว ลำปาง
ทะเลเมฆ เชียงใหม่
หุบผาตาด อุทัยธานี
น้ำตกภูซาง บ่อน้ำซับอุ่น พะเยา

สถานที่ท่องเที่ยวไทย
UNSEENภาคกลาง-Unseen3
ถ้าพระยานคร ประจวบ
โบสถ์ปรกโพธิ์
ขับรถถัง สระบุรี
ไหว้พระพรหมที่เมืองพรหม
หาบน้ำแก้บน สิงค์บุรี
พระพุทธรูปสแตนเลส

ราชินีเจดียเอเซียอาคเนย์
พระบาทมงคล108
จิตรกรรมฝาผนังยาวที่สุดในโลก
เมืองบาดาล สังขละบุรี
ถ้าเสาหินลำคลองงู กาญจนบุรี
เกาะกระดาด ตราด

สถานที่ท่องเที่ยวไทย
UNSEEN ภาคอีสาน


3000โบก ภาพเขียนสีพันปี
น้ำตกแสงจันทร์ น้ำตกตกรู
ทับหลังนารายณ์บรรทมศิลป์
แสงแรกแห่งตะวันผาแต้ม
ละลุ สระแก้ว
สวนหินผางาม หรือคุนหมิงเมืองไทย


สถานที่ท่องเที่ยวไทย
UNSEENภาคใต้


เกาะพระทอง พังงา
น้ำตกคลองท่อม
กระบี่
ถ้ำลอดเกาะพนัก

ทะเลน้อย พัทลุง
ฉลามวาฬ ริเชลิว

นกเงือกแห่งป่าฮาลา บาลา
ภูเขาหญ้า 2 สี
มัลดีฟเมืองไทย สตูล
ถ้ามรกต
ทะเลแหวก
ปู่ไก่ที่มีเสียงเหมือนลูกเจี๊ยบ
กัลปังหาน้ำตื้น

 มรดกโลกไทย

unseen thailand
สถานที่ท่องเที่ยวไทย

บทความสุขภาพอุทยานแห่งชาติทความสถานที่ท่องเที่ยวไทย
+ สืบ นาคเสถียร
+
ไหว้พระ 9 วัดพระอารามหลวง
+
พาไปกินอาหารอร่อย


  
Copyright 2010 remawadee.com, Allrights reserved by REMAWADEEเที่ยวทั่วไทย